Mijn DSI

Boete en berisping wegens oneerlijk marktgedrag

15/08/2016
Deel deze pagina

DSI legde een senior effectenhandelaar een boete van € 1.500 en een berisping op omdat de persoon bij het doen van Euribor submissions in strijd heeft gehandeld met de in de DSI Gedragscode opgelegde normen voor integriteit en eerlijk marktgedrag.

Dit is de uitkomst van een uitspraak van de Commissie van Beroep van DSI, die daarmee een eerdere veroordeling door de DSI Tuchtcommissie bekrachtigde.

De onafhankelijke Tuchtcommissie deed uitspraak naar aanleiding van een door de directie van DSI voorgelegde klacht. DSI heeft er in de klacht op gewezen dat Verweerster – senior effectenhandelaar bij een bank – regelmatig verzoeken heeft ontvangen van derivatenhandelaren, zowel werkzaam bij de bank als daarbuiten, om specifieke Euribor submissions te doen.

De Euribor is een dagelijks gepubliceerde rentebenchmark die wereldwijd als basis dient bij de waardebepaling en afwikkeling van diverse soorten financiële instrumenten en financiële producten. Banken gebruiken deze rentebenchmark o.a. bij het bepalen van rentes op leningen, spaarrekeningen en hypothecaire leningen. Euribor wordt vastgesteld op basis van individuele beoordelingen door panelbanken. Elke panelbank dient voor de valuta’s waarvoor ze panelbank zijn dagelijks submissions door te geven. Verweerster werkte voor één van de banken die beoordelingen aanleverde.

Het was Verweerster naar de mening van DSI duidelijk dat de verzoeken ingegeven waren door ongepaste motieven, namelijk het verlangen om te profiteren van onderliggende handelsposities. Desalniettemin heeft Verweerster deze verzoeken meegenomen bij het doen van haar Euribor submissions.

De Tuchtcommissie stelde vast dat sprake was van een ernstige schending van de integriteitsregels van DSI en legde de maatregel van berisping en een geldboete van € 1.500 op.

DSI ging echter in beroep bij de Commissie van Beroep en verzocht royement.

Beroep
De Commissie van Beroep deelt het oordeel van de Tuchtcommissie dat Verweerster de normen van integriteit zoals neergelegd in de Gedragscode ernstig heeft overtreden.

Bij het bepalen van de maatregel acht de Commissie van Beroep het mede van belang op welke wijze DSI is opgetreden tegenover andere betrokkenen. Omdat DSI met een andere geregistreerde handelaar met een leidinggevende positie een transactie van € 1.500 is overeengekomen ziet de Commissie van Beroep geen grond om aan Verweerster een zwaardere sanctie op te leggen dan de Tuchtcommissie heeft opgelegd. De beslissing van de Tuchtcommissie wordt dan ook gehandhaafd.

Tags

#tucht