Mijn DSI

‘Checken, checken, en dan dubbel checken’

Deel deze pagina

DSI screende in 2015 een record aantal mensen in de sector en ook dit jaar is duidelijk te merken dat de economie aantrekt. Instellingen trekken zelf personeel aan en ook via detachering en uitzendbureaus neemt de vraag voor screenings duidelijk toe. De toename vereist flexibiliteit zonder in te boeten op kwaliteit, want veiligheid dient boven alles te gaan, aldus DSI’s René Ruurda. 

Hoe was 2015 voor Screening?
“We hadden meer screeningen dan ooit. Dat verwachtten we aan het begin van het jaar niet. Bedrijven nemen veel mensen aan maar houden wel de vinger aan de pols; het gaat vooral om tijdelijk personeel. Dat merken wij: we screenden in 2015 – en screenen nu – veel meer tijdelijk personeel dan vast personeel.”

Screening heeft een recordjaar gehad. Waar ligt dat aan?
“Vooral aan de aantrekkende arbeidsmarkt in de financiële sector. Het verschil met voorgaande jaren is heel duidelijk. We zien ook dat er in de sector meer doorloop is, dus mensen die in bedrijven doorgroeien en wiens positie vrijkomt, waarvoor dan geworven wordt. Ook zien we een toename van het aantal projecten, waar je natuurlijk ook personeel voor nodig hebt. Daarnaast zijn wij als DSI ook niet stil blijven staan. We merken dat onze vereenvoudigde en efficiëntere diensten ook aantrekkelijk zijn.”

Kun je een voorbeeld noemen van zo’n dienst?
“Je wilt natuurlijk snel je screening aangevraagd hebben. We hebben onze MijnDSI.nl-omgeving klantvriendelijker gemaakt en met een andere schil er omheen. Zoals je als consument het gemak van een Bol.com of bepaalde overheidssites gewend bent, zo moest MijnDSI.nl ook worden. We hebben het zo ingericht dat men snel en gemakkelijk de screening doorloopt. Dat valt op binnen de sector, merken we.”

“Als er ook maar íets niet klopt checken we dubbel, en nog eens dubbel.”

Waarin onderscheidt DSI zich van andere pre-employment screeningsbedrijven?
“Eerst en vooral: we zijn niet commercieel. Niet de winstmarge staat centraal maar het scheiden van het kaf en koren. Elk dossier wordt door meerdere screenings officers behandeld, ook al vanwege het erg belangrijke vier ogen-principe. We nemen niet genoegen met makkelijke antwoorden bij het afgeven van werkgeversverklaringen. Als er ook maar íets niet klopt checken we dubbel, en nog eens dubbel.  Dat werpt zijn vruchten af. Mensen en bedrijven komen via-via bij ons omdat ze goede verhalen over DSI hebben gehoord. Dat is een signaal dat we het goed doen.”

In 2015 is ook begonnen met een nieuwe dienst, ‘Support Extra’. Wat houdt dat in?
“We merkten dat met name grote organisaties moeite hadden om met name intreders zoals schoolverlaters gemotiveerd te krijgen om een screening te doorlopen. Bedrijven die sollicitanten lieten screenen moesten zelf tijd en energie reserveren voor dat proces. Wij nemen hen die taak uit handen. Support Extra loopt goed; er wordt veel gebruik van gemaakt.”

De DSI-screening is geoptimaliseerd voor de financiële sector. In welke zin?
“Dat is vooral opgebouwd door onze kennis en expertise door de jaren heen. Doordat we nu al zo lang in de financiële sector opereren hebben we een uitgebreid netwerk. We kennen het jargon, we kennen de opleidingsinstituten en we kennen de meeste instellingen die in de sector actief zijn. Het is ook wederzijds; de meeste partijen in de financiële sector kennen ons. Dus wij zijn een vertrouwde partij. Dat vertrouwen straalt inmiddels ook buiten de sector op ons af. Zo krijgen we wel eens verzoeken van ziekenhuizen, of wij ook voor hen zouden kunnen gaan screenen. Dat is een heel mooi compliment en ziekenhuizen zouden ook een gespecialiseerd screeningsbedrijf moeten inschakelen. Maar helaas: we zijn door en voor de financiële sector opgericht.”

Tags

#DSI
#screening