Mijn DSI

Concept-eindtermen ESMA-onderdeel ‘Kennis’ (Retail) beschikbaar voor DSI-deelnemers

Deel deze pagina

Als aangesloten deelnemer van DSI geven wij u, vooruitlopend op de definitieve eindtermen,  als eerste inzage in de concept-eindtermen Kennis (adviseren Retail) om te kunnen voldoen aan de ESMA-Richtsnoeren. Met deze stap hoopt DSI werkgevers alvast op weg te helpen met het bespoedigen van procedures om werknemers te laten voldoen aan de ESMA-Richtsnoeren.

Deze eindtermen zijn nodig om examens en opleidingen te kunnen maken die vervolgens ter accreditatie aan de DSI Accreditatiecommissie kunnen worden aangeboden om toegang te geven tot DSI-certificering. Ook interne opleidingen en examens kunnen door u ter accreditatie worden aangeboden. De accreditatieprocedure wordt op korte termijn opengesteld. Uiteraard informeren wij u hier dan over.

Accreditatieprocedure en examens
Naast het accrediteren van opleidingen en examens laat DSI zelf ook een module ontwikkelen waarmee personen die adviseren of informeren over beleggen zich kunnen certificeren bij DSI en daarmee dus aan de ESMA-criteria kunnen voldoen. Met een DSI Certificering heeft u straks de zekerheid dat uw medewerkers voldoen aan de per 3 januari gestelde eisen. Daarnaast zorgen wij dat de vakbekwaamheid actueel blijft.

De concept-eindtermen worden eind september ter goedkeuring aangeboden aan de DSI accreditatiecommissie. Daarna maken wij de definitieve eindtermen openbaar. Op dit moment zijn wij ook druk bezig om de eindtermen op het gebied van Kennis voor informeren Retail te formuleren. DSI gaat ervan uit dat deze eindtermen ook eind september kunnen worden vastgesteld. Momenteel wordt ook gewerkt aan eindtermen voor adviseren en informeren Institutioneel.

Zekerheid  voor alle DSI-geregistreerden
Professionals die bij DSI gecertificeerd zijn als (actief) DSI Beleggingsadviseur of Vermogensbeheerder en alle onderdelen van de meest recente Periodieke Toets (zowel kennis als vaardigheden en integriteit) behaald hebben, lijken op basis van een eerste verkenning  nagenoeg volledig  te voldoen aan alle criteria op het hoogste niveau die gelden voor advies.

Op basis van de definitieve eindtermen zal  DSI zo spoedig mogelijk voor alle categorieën van DSI gecertificeerde professionals een beoordeling uitvoeren en uiteraard zowel werkgevers als gecertificeerden hierover informeren.

Adviseur Beleggen Standaard en Maatwerk
De markt heeft DSI verzocht een onderscheid te maken tussen standaardadvies (het aanbieden van bestaande beleggingsoplossingen) en maatwerk (passende beleggingsoplossingen).

Onze adviescommissie met experts en ervaringsdeskundigen heeft de concept-eindtermen voor het Kennis (adviseren Retail)-domein opgesteld voor wat de commissie de Adviseur Beleggen Standaard (ESMA) en de Adviseur Beleggen Maatwerk (ESMA) noemt. Met dit onderscheid binnen het domein adviseren komen we tegemoet aan het feit dat een grote groep adviseurs alleen adviseert over standaardbeleggingsoplossingen.

De Adviseur Beleggen Standaard mag alleen een voor de cliënt passende beleggingsoplossing adviseren als die geïnitieerd is door (een) gekwalificeerde derde(n). Elke afwijking van deze beleggingsoplossing valt buiten de reikwijdte van zijn/haar bevoegdheid.

De Adviseur Beleggen Maatwerk mag alle voor de cliënt passende beleggingsoplossingen adviseren. Dit kan een standaard oplossing zijn die geïnitieerd is door (een) gekwalificeerde derde(n), maar hij/zij mag, indien de cliënt dat wenst, ook andere, voor de cliënt passende oplossingen adviseren.

Bij twijfel adviseren wij u altijd het uitgebreidere profiel van Adviseur Beleggen Maatwerk te hanteren. Een adviseur mag immers geen financiële instrumenten adviseren waar hij geen aantoonbare kennis van heeft. Ten overvloede: het betreft hier dus de Kennis-eindtermen voor adviseren (Retail). De eindtermen voor Vaardigheden en Integriteit volgen.

Tags

#DSI
#ESMA