Mijn DSI

Dijsselbloem: ‘Sector, Hang Zelf Je Vuile Was Buiten!’

Deel deze pagina

Met ruim 350 bezoekers was de eerste Rudolf de Korte-lezing van DSI een groot succes. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en schrijver en journalist Jeroen Smit kluisterden toehoorders aan hun lippen met hun visies over hoe integriteit in de financiële sector beter geborgd kan worden. Zowel Dijsselbloem als Smit riepen de aanwezigen op zelf naar buiten te treden als er integriteitsincidenten zijn. Zo laat je de wereld zien dat een schone financiële sector je ernst is, aldus de sprekers.

Daarbij moet de angst voor eventuele reputatieschade worden vergeten, voegden zowel Dijsselbloem als Smit toe. De minister van Financiën dreigde tijdens een interview met dagvoorzitter Marcia Luyten de sector op meerdere fronten met nieuwe regelgeving als instellingen strenge zelfregulering niet serieus nemen. Zo zouden instellingen zelf pro-actiever moeten informeren over rentederivaten, maar zelf ook pro-actiever zijn waar het ’t aantal vrouwen aan de top betreft.

Dijsselbloem gaf aan liever geen regelgeving hieromtrent op te stellen – “dan is de helft van de winst weg”, aldus de bewindsman – maar hij hield de sector wel voor dat in de Tweede Kamer “op dit moment al meerdere initiatiefvoorstellen liggen” die de één of andere vorm van minimum quota zouden afdwingen. Dijsselbloem daagde de sector uit zelf meer vrouwen in besturen te krijgen, gewogen op kwaliteit.

Dijsselbloem hamerde er net als eerder Jeroen Smit in zijn lezing op dat bewaking van integriteit door de sector zelf georganiseerd moet worden. Daarbij is de toon aan de top leidend, benadrukten zowel de minister als Smit.

De laatste gebruikte in zijn lezing het voorbeeld van een bestuursvoorzitter die tijdens lunches structureel een dure fles wijn liet aanrukken. Dat was het teken voor zijn personeel om hetzelfde te gaan doen.

Volgens Dijsselbloem moeten besturen het goede voorbeeld geven; “voorleven”, zoals hij het noemde.

“Noem DSI op uw websites!” – Jeroen Smit

‘Laat het zien’
Daarbij helpt het ook als instellingen op bijvoorbeeld de website zouden noemen dat er DSI-gecertificeerd personeel werkt, zei Jeroen Smit. Hij riep de aanwezigen dan ook op om op de bedrijfswebsites het aantal DSI-gecertificeerden te noemen. “Kom op!”

Dijsselbloem zei te vrezen dat veel instellingen vooral het korte termijn-belang voor ogen hebben, ook na de Kredietcrisis van 2008, die zo veel veranderde.

Volgens de minister hebben financiële instellingen sindsdien veel gedaan om dit soort crises in de toekomst te voorkomen en dat is prijzenswaardig, vindt hij. Niettemin zijn er nog veel zaken niet hard genoeg opgepakt of aangepakt. Dezer dagen merkt hij dat er vanuit de sector geluiden komen dat het nu wel genoeg geweest is met alle wet- en regelgeving. Maar de minister vindt de houding in de sector nog te defensief.

Low trust society
Het vertrouwen in de financiële sector onder burgers is nog steeds erg laag, constateerden zowel Smit als Dijsselbloem in hun bijdragen. Dat kan verbeteren als de sector zélf het goede voorbeeld geeft en laat zien dat het ’t vertrouwen terug wil winnen. Dijsselbloem gaf toe dat het vertrouwen in instituties zich überhaupt op een dieptepunt bevindt – of het nu de politiek is, de journalistiek of de financiële sector, burgers hebben weinig vertrouwen – en dat Nederland momenteel een ‘low trust society’ is.

Maar juist dan moet een financiële sector zijn beste beentje voorzetten, besloot Dijsselbloem.

De lezing van Jeroen Smit kunt u hier downloaden (Word-document).

Lees ook het Financieele Dagblad over de Rudulf de Korte-lezing: ‘Dijsselbloem: Banken moeten veel meer vertellen wat ze doen’
Lees ook Fondsnieuws over Dijsselbloem’s en Smit’s gezamenlijke oproep tot meer diversiteit aan de top: ‘Meer diversiteit immense kans bankensector’

Tags

#integriteit
#rudolfdekortelezing