Mijn DSI

DSI en AFM in gesprek over samenwerking over ESMA-richtsnoeren

Deel deze pagina

DSI en de Autoriteit Financiële Markten zijn momenteel in gesprek over de samenwerking in het kader van de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor beleggingsprofessionals die klanten adviseren of informeren over financiële instrumenten. Deze afspraken worden opgenomen in een nieuw convenant tussen AFM en DSI.

Per 3 januari 2018 moet iedereen die klanten informeert of adviseert over beleggen, voldoen aan de vakbekwaamheidseisen uit de geldende ESMA-richtsnoeren. Wie niet aan de criteria voldoet, mag niet meer zelfstandig informeren of adviseren over beleggen en kan dan slechts (voorlopig) zijn functie uitoefenen onder supervisie van een persoon die wel aan de criteria voldoet. De werkgever is verantwoordelijk voor de naleving van de richtsnoeren en dient te kunnen aantonen dat de betreffende medewerkers minimaal aan de vakbekwaamheidsnormen uit de ESMA-richtsnoeren voldoen.

Met dit bericht verschaffen wij u duidelijkheid over de laatste stand van zaken, over de ESMA-criteria en de centrale rol die DSI in dit proces speelt.

Wat betekent dit voor medewerkers met een DSI-certificering?
Eén van de afspraken zal zijn dat DSI als het zelfreguleringsinstituut voor de beleggingssector borgt dat DSI-gecertificeerden voor wie vanaf 2018 de ESMA-vereisten gelden en die voldoen aan de door DSI te stellen eisen, voldoen aan de criteria in de ESMA-richtsnoeren.

Professionals die bij DSI gecertificeerd zijn als (actief) DSI Beleggingsadviseur of Vermogensbeheerder en alle onderdelen van de meest recente Periodieke Toets (zowel kennis als vaardigheden en integriteit) behaald hebben, lijken op basis van een eerste verkenning die door DSI is uitgevoerd bijna volledig  te voldoen aan de criteria die gelden voor advies.

Ministerie van Financiën, AFM, DSI en ESMA
Intussen heeft het ministerie van Financiën een internetconsultatieronde geïnitieerd met betrekking tot het concept-Besluit implementatie MiFID II, waarin door het ministerie het één en ander is opgenomen over de vakbekwaamheidseisen ter implementatie van MiFID II.

In het nieuwe concept-besluit wordt gesteld dat het aan de beleggingsonderneming is om in de praktijk vorm te geven aan de vakbekwaamheidseisen en dat het een optie is  dat beleggingsprofessionals zich in dat kader certificeren bij een standaardeninstituut – zoals DSI (zie pag. 35).

Ook stelt het ministerie dat de AFM van de expertise van een standaardeninstituut – zoals DSI – gebruik kan maken waar het de invulling van de criteria van de ESMA-richtsnoeren betreft.

DSI zal de ESMA-normen steeds invullen in overleg met onder andere de sector en de AFM.

DSI 2.0
Tegelijk met de invoering van de ESMA-richtsnoeren vernieuwt DSI het huidige registerbouwwerk. Deze wordt in lijn met de ESMA-vereisten gebracht en beter toegespitst op de veranderingen die zich in de beleggingsdienstverlening voordoen. Er zal een tool worden ontwikkeld waarmee het juiste eisenpakket per medewerker en daarmee de juiste DSI-registratie, kan worden vastgesteld.

Wij informeren u binnenkort over hoe het nieuwe DSI-bouwwerk wordt ingericht.

Vragen
Voor vragen aangaande DSI-registraties, de rol van DSI alsmede aanpassingen die DSI zal doen met het oog op inwerkingtreding van de Richtsnoeren heeft DSI een vragenloket geopend dat bereikbaar is via esmarichtsnoeren@dsi.nl.

Mocht uw vraag betrekking hebben op de scope van de richtsnoeren of vragen over vakbekwaamheid onder MiFID II, dan verzoeken wij u om contact met de toezichthouder op te nemen.

Wanneer het convenant met de AFM gesloten is, zullen wij u nader informeren.

Tags

#AFM
#DSI
#ESMA