Mijn DSI

DSI-gecertificeerde Beleggingsadviseurs en Vermogensbeheerders voldoen aan ESMA-normen

Deel deze pagina

Adviseurs en vermogensbeheerders die voldoen aan alle drie de onderdelen beschikken per 2018 over een ESMA-certificering en mogen hiermee ook binnen hun organisaties opereren als supervisor. Professionals die (nog) niet voldoen aan de ESMA-Richtsnoeren zijn kandidaat-gecertificeerden. Zij mogen tijdelijk opereren onder begeleiding van een supervisor.

Onderscheid kandidaat-gecertificeerden en gecertificeerden
DSI maakt onderscheid tussen professionals die voldoen aan de ESMA-normen en zij die mogelijk nog toetsen moeten doen of inhalen. De eersten zijn gecertificeerd, de tweede categorie zal bekend staan als kandidaat-gecertificeerd. Belangrijk is dat kandidaat-gecertificeerden en professionals met een passieve registratie per begin januari aanstaande niet meer zichtbaar zullen zijn in ons openbaar register tot het moment waarop zij wel aan de criteria voldoen.

DSI beschikt per 3 januari ook over een nieuw certificeringsbouwwerk dat mede in overleg met de sector ingericht is langs ESMA-lijnen. Voor een vooruitblik op het nieuwe bouwwerk, klik hier.

Gecertificeerden worden door ons spoedig geïnformeerd over naar welk nieuw register zij gaan en of zij volledig gecertificeerd of kandidaat-gecertificeerd zijn. Werkgevers kunnen vanaf begin januari via de werkgeversportal inzien wie naar welk register is verhuisd en wat de status van de certificering van de medewerkers is. Gecertificeerden kunnen deze gegevens vanaf dat moment ook inzien in hun eigen MijnDSI.nl-account.

Kandidaat-gecertificeerd? Doe het DSI-examen
Voldoen werknemers nog niet aan de ESMA-normen en zijn zij dus kandidaat-gecertificeerd? Wij bieden Retail-examens aan waarmee zij alsnog kunnen voldoen aan de ESMA-vakbekwaamheidseisen. Deze examens zullen eind januari beschikbaar zijn.

Over wie in januari 2018 niet meteen voldoet aan de criteria schrijft de AFM: “Begin 2018 biedt NIBE-SVV door DSI geaccrediteerde examens voor ‘informeren’ en ‘adviseren’ aan. Als instellingen ervoor kiezen om de passende kwalificatie via dit examen te behalen, dan heeft de AFM er begrip voor dat medewerkers pas bij het eerste moment van het aanbieden van dit examen over een passende kwalificatie kunnen beschikken.” Klik hier voor het bericht over de AFM en ESMA.

Accreditatie
U kunt ook zelf een kwalificatie ter accreditatie aanbieden aan DSI, bijvoorbeeld een intern opleidingsprogramma. Met de accreditatie van uw eigen kwalificatie door DSI bent u zeker dat deze voldoet aan de ESMA-norm.

Heeft u interesse in accreditatie door DSI, neemt u dan contact op met Mark van der Lecq, secretaris Accreditatiecommissie, te bereiken via accreditatie@dsi.nl of 020-5309 91 76.

Voor een overzicht van de accreditatietarieven en het accreditatieproces, klik hier.

Heeft u als werkgever in de tussentijd vragen, dan kunt u contact opnemen met onze relatiebeheerder Jeroen Bakker, te bereiken via esmarichtsnoeren@dsi.nl of 020-5309 851.

Tags

#DSI
#ESMA