Mijn DSI

‘DSI scheidt het kaf van het koren in de financiële sector’

Deel deze pagina

DSI sanctioneert financiële professionals die de gedragsregels overtreden. Het voordeel is dat – anders dan toezichthouders AFM of DNB – DSI een eigen openbaar register heeft waarin alle, door DSI gecertificeerde professionals in staan. Wordt iemand gesanctioneerd, dan komt dat bij diens naam te staan in het register. “Zo scheiden we het kaf van het koren”, stelt jurist en aanklager Mark van der Lecq.

Wat voor zaken passeerden in 2015 de revue?
“Een opvallende zaak uit 2015 betreft oneerlijk marktgedrag in de rente en valutamarkten. Het op een eerlijke wijze optreden bij prijsvorming op de financiële markten is een van de kernbeginselen van de DSI gedragsregels.  Een andere zaak ging over het delen van vertrouwelijke en koersgevoelige informatie met een klant door een effectenhandelaar. Veel tuchtzaken gaan over eerlijk markgedrag, onzorgvuldige behandeling van vertrouwelijke informatie, belangenverstrengeling of verkeerd voorbeeldgedrag van leidinggevenden. Al deze thema’s zijn in 2015 weer aan de orde gekomen.”

Wie melden meer, individuen of instellingen?
“Door de aard van wat DSI is, hebben we vooral te maken met meldingen door instellingen. Financiële instellingen laten veel van hun medewerkers bij ons screenen en certificeren. Dat is ook met het oog op ons tuchtrecht, dat een belangrijk onderdeel is van onze systematiek. Daarnaast beginnen we zelf soms onderzoeken naar incidenten als we menen dat daar aanleiding toe is. Zo gebeurt het wel eens dat er iets opgerakeld wordt bij een screening of door een bericht inde media. Dan komt het bij ons, de tuchtzijde, en zoeken we het uit. Meldingen van consumenten en advocaten zien we wel eens, maar deze meldingen hebben vaak een civielrechtelijk karakter. Deze melden leiden daarom minder vaak tot zaken die raken aan het tuchtrecht.”

Het komt regelmatig voor dat zaken die bij DSI gemeld worden ook al zijn behandeld door een strafrechtbank of civiele rechtbank. Waarom melden vooral financiële instellingen die zaken ook nog eens bij DSI?
“Omdat het moet – het is een verplichting waar je je als werkgever aan committeert – maar belangrijker is de functie van het openbare register. Mensen die door onze Tuchtcommissie een sanctie opgelegd krijgen, krijgen drie jaar lang een notitie in het DSI-register, dat voor iedereen inzichtelijk is. Dus ook voor andere werkgevers. Als de gesanctioneerde persoon na vertrek bij de vorige werkgever elders in de sector wil solliciteren, kan de potentiële nieuwe werkgever de naam van die persoon door ons register halen. Op die manier kan het kaf van het koren worden gescheiden.”

Hoe reageren mensen die met een tuchtrechtelijke aantekening verschijnen in het openbare register?
“Ik zie dat mensen de boetes, royementen en berispingen natuurlijk als vervelend ervaren, maar vooral de opname in ons openbare register heeft veel impact. Men wil vooral voorkomen daarin terecht te komen. Dat merk ik bij vrijwel iedere zaak. Dat geeft aan dat men het uiterst serieus neemt.”

Tags

#tucht