Mijn DSI

‘Een APK-keuring voor financiële professionals, dat zou mooi zijn’

Deel deze pagina

In de financiële sector kan nog wel een slag gemaakt worden op het gebied van ‘leven lang leren’. De beleggingssector loopt wat dat betreft achter op ontwikkelingen in bijvoorbeeld de medische en juridische sectoren, waar professionals al jaren verplicht zijn kennis bij te spijkeren, stelt Jorine Berends, manager Certificering. “Een APK-keuring voor financiële professionals, dat zou mooi zijn.”

Hoe zou je 2015 samenvatten?
“Als een bewogen omslagjaar. De periodieke toets heeft duizenden gecertificeerden bezig gehouden. Voor sommige groepen geregistreerden was het allemaal nieuw en voor andere groepen was het een andere opzet dan zij gewend waren. Voor beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders en financieel adviseurs was het natuurlijk een verzwaring. Dus het is een behoorlijke uitdaging geweest. Het werd voor een aantal gecertificeerden ook menens, want er waren deadlines. Niet meedoen zou betekenen dat hun DSI-registratie beëindigd zou worden.”

Wat betekent dat laatste?
“We hebben van zo’n 600 geregistreerden afscheid genomen. Dat waren voornamelijk professionals die de periodieke toets niet meer wilden doen omdat dat niet hoefde; zij hadden inmiddels een andere betrekking of functie. Er is de afgelopen paar jaar ongelooflijk veel veranderd in de financiële sector en dat hebben ook wij gemerkt.”

Hoe heeft DSI daarop geanticipeerd?
“In onder andere onze Functiecommissies – waarin professionals uit de sector zitting hebben – werd opgeroepen tot het hoger leggen van de lat. Oftewel: om niet alleen integriteit periodiek te toetsen, maar ook kennis en vaardigheden.  Serieuze  zelfregulering , waar deze tijd om vraagt. Deze noodzaak werd nog eens bevestigd door  een kritisch rapport over de beleggingssector van de Autoriteit Financiële Markten, waarin de toezichthouder stelde dat het beter moest met de vakbekwaamheid en vaardigheden van adviseurs. Dat raakt ook aan het vertrouwen dat consumenten hebben. De afgelopen jaren hebben we dus onze toetsprogramma’s verzwaard om ervoor te zorgen dat iedereen die in de DSI-registers zit aantoonbaar vakbekwaam is.”

Het bed moest opgeschud.
“DSI-certificering krijg je niet zomaar: daar moet je wat voor doen. Een certificering moet je verdienen. Het kan zijn dat je al enige tijd aan de vereisten voldoet. Prima, dan is het ook niet moeilijk dat de laten zien in een toets, een keer in de drie jaar. Het is een tendens die je ook in andere sectoren ziet. Het is gewoon niet meer zo dat je één keer een opleiding doet en je voor de rest van je leven veilig zit. Bijscholing, je leven lang leren is niet meer dan normaal. Daar mag de financiële sector nog wel een slag in maken.”

Waar baseer je dat op?
“Kijk naar bijvoorbeeld de medische sector. Daar is de BIG-registratie ingeburgerd. Om de zoveel jaar moet je je her-registreren. In de juridische sector is permanente educatie ook een verplichting en is er zelfs tuchtrecht van toepassing als je niet voldoet aan je periodieke toets-verplichting. Je moet als financiële professional aan de buitenwereld kunnen laten zien dat je bij de les bent. Als een soort APK-keuring, dat zou mooi zijn. Belangrijk is dat je zelf wilt kunnen aantonen dat je integriteit en deskundigheid hoog in het vaandel hebt.”

Hoe houden jullie feeling met de ontwikkelingen?
“We doen met enige regelmaat onderzoek door middel van bel-acties. Als we zien dat een aantal geregistreerden langzaam of niet reageert op onze communicatie, of zich niet inschrijft voor de periodieke toetsen, dan nemen we contact op. Dan horen we van bijvoorbeeld beleggingsadviseurs dat zij nog steeds wel die titel hebben, maar dat de invulling van hun functie toch anders is geworden en zij zelf niet veel aansluiting meer zien met hun registratie. Ja, dan is het logisch dat ze hun registratie niet voortzetten.”

Wat betekenen die veranderingen voor DSI?
“We zien dat functieprofielen veranderen. Er komen nieuwe functies bij in de sector, bestaande functies worden gecombineerd – er gebeurt van alles. Wij veranderen uiteraard mee en gaan onze registers actualiseren. DSI-certificering is voor veel werknemers in de sector een vereiste. Dus moeten wij de juiste functieprofielen hebben. Dat gaan we de komende maanden in gang zetten.”

Tags

#DSI
#jaarverslag #certificering