Mijn DSI

ESMA: een verplicht Europees rijbewijs voor iedere beleggingsadviseur

Deel deze pagina

Over een jaar worden nieuwe Europese regels van kracht met een grote impact voor alle beleggingsadviseurs. Wie niet aan de regels voldoet, mag ook geen beleggingsadvies meer geven. Het betreft de zogenaamde ESMA-Guideline. Er komt veel op adviseurs af. Maar het goede nieuws is: wie per 2018 DSI-gecertificeerd is zit al goed, zegt directeur Jerry Brouwer.

De ‘ESMA-Guideline…’?
Jerry Brouwer: “Dat is een set verplichte richtsnoeren van de European Securities & Markets Authority, de Europese toezichthouder op de beleggingsmarkt. Het is een verdere invulling van MiFID 2 en wordt in januari 2018, dus al over een jaar van kracht. De ESMA is bevoegd om richtsnoeren en aanbevelingen uit te vaardigen aan nationale autoriteiten, in onze sector de Autoriteit Financiële Markten. De AFM heeft al laten weten het richtsnoer te gaan toepassen in het toezicht. De AFM zal handhavend optreden voor de naleving.”

Wat betekent dat voor beleggingsadviseurs?
“De werkgever wordt verplicht ervoor te zorgen dat iedere beleggingsadviseur voldoende uitgerust is met wat MiFID 2 en het ESMA-richtsnoer vereisen. Van adviseurs, ook zelfstandigen, wordt verwacht dat zij aantoonbaar voldoende kennis, vaardigheden, ethiek en ervaring in huis hebben. En het gaat ver: ben je niet ESMA-compliant, dan mag je een bepaalde periode alleen werken onder een supervisor die dat wel is. Voldoe je na die periode nog steeds niet aan de voorwaarden, dan mag je eenvoudig je beroep niet meer uitoefenen. Zo bezien is het ESMA-richtsnoer dus een soort verplicht Europees rijbewijs voor iedere beleggingsadviseur.”

Hoe kun je er zeker van zijn dat je als adviseur voldoet aan de eisen?
“DSI sorteerde enkele jaren geleden al voor op de ontwikkelingen. Dus als je bij DSI gecertificeerd bent, of je laat certificeren, dan zit je goed. Over de invulling van de ESMA-richtlijnen zijn we al in gesprek met de overheid. Ons Europese netwerk met zusterorganisaties helpt ook. Uiteraard zijn er verschillen tussen MiFID 1 en MiFID 2 en brengen de ESMA-richtlijnen ook nieuwe zaken met zich mee. Zo spreekt de ESMA over het verschil tussen informeren en adviseren. MiFID 2 maakt onderscheid tussen onafhankelijke en afhankelijke adviseurs . Onder meer om dit alles zijn we bij DSI nu volop bezig met wat wij ‘DSI 2.0’ noemen.”

Hoe zal dat in de praktijk uitpakken?
“De geregistreerde kan straks te maken krijgen met een iets andere aanduiding, die in de praktijk beter zal aansluiten bij wat hij doet. Hij zal daarbij wellicht wel keuzes moeten maken, zoals de twee hiervoor genoemde voorbeelden, die wij graag bij zijn profiel vastleggen. Dat is wel zo duidelijk voor iedereen. En wij zullen bewaken dat hij steeds aan de juiste passende eisen voldoet en blijft voldoen.”

Gaat DSI ook zorgen voor de nodige opleidingen?
“Nee, dat blijft bij de opleidings- en exameninstituten die wij accrediteren. Maar dan is het wel zaak dat de instituten goed werk maken van hun voorbereiding op de nieuwe eisen in de ESMA-richtlijnen en MiFID 2. Wij kunnen als DSI de norm stellen en bewaken, maar dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat de opleidingsinstituten gecertificeerden voorzien van het juiste opleidingsmateriaal. Ongetwijfeld gaan de werkgevers daar ook werk van maken, die zullen zich zo snel mogelijk willen voorbereiden lijkt mij. Wij zullen hen daarbij ondersteunen waar mogelijk.”

Tags

#DSI
#ESMA