Mijn DSI

Het nieuwe DSI.nl

Deel deze pagina

DSI introduceert een nieuwe website. Met heldere navigatie, een duidelijkere categorisering van informatie, meer visuals en een animatie waarin consumenten en overige bezoekers van de site wordt uitgelegd waar DSI voor staat, namelijk onafhankelijke, serieuze zelfregulering. DSI geeft daar invulling aan door een ‘gesloten systeem’ dat geen enkele andere keurmerk-organisatie biedt, bestaande uit de combinatie van: screening, certificering en tuchtrecht.

DSI Screening
DSI voert personeelsscreenings uit en gaat daarin ver, met ervaren screenings officers die persoonlijk zaken behandelen en maatwerk leveren.

Dat zijn we aan onze stand verplicht, want DSI stelt al jarenlang de norm voor kwaliteitsscreenings in de financiële sector. Om screenings efficiënter te laten verlopen introduceert DSI per vandaag het digitale DSI Screeningsrapport en nemen wij afscheid van papier. Het digitale rapport is veilig, ligt sneller op uw bureau en is overzichtelijker.

DSI Certificering
Wie zaken doet met een door DSI gecertificeerde financieel professional, weet dat deze deskundigheid en integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Daarom raadt DSI mensen die zaken willen gaan doen in de financiële sector aan om altijd te vragen naar een gecertificeerde medewerker.

Een DSI-gecertificeerde adviseur wordt regelmatig getoetst op integriteit, kennis en vakbekwaamheid. Dankzij deze eisen is een DSI-gecertificeerde adviseur altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving, weet om te gaan met integriteitdilemma’s, heeft de juiste opleiding en werkervaring, houdt zich aan de DSI Gedragscode en is hierop aanspreekbaar.

DSI Tuchtrecht
Een onontbeerlijk onderdeel van zelfregulering in de financiële sector is de naleving van gedragscodes. Daarom is één van de drie pilaren van DSI naast Screening en Certificering het Tuchtrecht.

Wie zich certificeert bij DSI onderwerpt zich aan de Gedragscode en het bijbehorende tuchtreglement. DSI faciliteert een tuchtcommissie en een commissie van beroep, waarbij DSI als aanklager optreedt. Zij kunnen disciplinaire maatregelen nemen indien een medewerker in de financiële sector de Gedragscode overtreedt. De maatregelen variëren van berispingen en boetes tot schorsing of permanente verwijdering uit de DSI-registers.

En uiteraard is er ons vertrouwde register waarin u door ons gecertificeerde professionals kunt opzoeken.

Tags

#DSI