Mijn DSI

Institutionele beleggingsadviseurs ESMA-proof met stichting DSI, CFA Society Netherlands en VBA beleggingsprofessionals

Deel deze pagina

Institutionele beleggingsadviseurs kunnen dankzij nieuwe afspraken tussen CFA Society Netherlands, VBA beleggingsprofessionals en stichting DSI snel en gegarandeerd voldoen aan de verplichte ESMA-Richtsnoeren voor financiële professionals. De partijen zijn verheugd over de oplossing die zij kunnen aanbieden.

CFA Society Netherlands, VBA beleggingsprofessionals en DSI bieden samen een integrale oplossing aan voor zowel professionals die een CFA Program® of VBA-opleiding hebben afgerond als zij die geen van beide studies hebben gevolgd. De oplossing is bedoeld voor de institutionele sector.

CFA Society Netherlands, VBA en DSI raakten in gesprek over een integrale oplossing nadat DSI door de AFM werd gevraagd te borgen dat beleggingsprofessionals voldoen aan de verplichte ESMA-Richtsnoeren, onderdeel van MiFID II.

De richtsnoeren van de European Securities & Markets Authority (ESMA) schrijven voor dat institutionele beleggingsprofessionals voldoen aan verplichte normen voor vakbekwaamheid. Wie niet voldoet mag nog slechts tijdelijk zijn of haar functie uitoefenen onder begeleiding van een persoon die wel aan de criteria voldoet. In Nederland ziet toezichthouder AFM toe op de naleving van de ESMA-Richtsnoeren.

Gepaste oplossing voor alle institutionele beleggers
De samenwerking tussen CFA Society Netherlands, VBA en DSI biedt een integrale oplossing voor professionals die een CFA Program® of VBA-opleiding hebben afgerond maar die op bepaalde gebieden (modules) mogelijk nog niet geheel voldoen aan de ESMA-criteria. Ook professionals met klantcontact die andere opleidingen hebben gedaan kunnen door het behalen van door DSI geaccrediteerde examens en opleidingen voldoen aan de eisen.

Institutionele adviseurs kunnen zich onder de gemaakte afspraken aanmelden voor het nieuwe DSI-register DSI/ESMA Adviseur Beleggen Institutioneel. De registratie krijgt een definitieve status zodra er via de beroepsverenigingen volledig wordt voldaan aan de ESMA-eindtermen zoals opgesteld door DSI op verzoek van de AFM. Hiermee wordt een efficiënte en effectieve route geboden naar het voldoen aan alle vakbekwaamheidseisen.

De besturen van CFA Society Netherlands, VBA beleggingsprofessionals en DSI zijn ervan overtuigd dat zij met deze oplossing ondersteuning bieden aan institutionele werkgevers in de financiële sector bij het nakomen aan de verplichte ESMA-Richtsnoeren. Voor adviseurs in de retail-sector biedt DSI zelfstandig examen- en accreditatietrajecten.

U kunt de brief van CFA, VBA en DSI hier downloaden.

Tags

#CFA
#CFAVBA
#DSI
#ESMA
#VBA