Mijn DSI

Met een DSI-certificering aantoonbaar permanent vakbekwaam

Deel deze pagina

Eerder informeerden wij u dat DSI vanaf 2020 overstapt op een nieuwe systematiek waarmee gecertificeerde beleggingsprofessionals kunnen aantonen dat hun vakbekwaamheid up-to-date is. In dit bericht informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.

DSI heeft voor gecertificeerde beleggingsprofessionals een nieuwe methode ontwikkeld waarmee kennis en vaardigheden via een jaarlijks programma geactualiseerd kunnen worden. Vanaf 2020 kunnen zij daardoor aantoonbaar permanent vakbekwaam blijven. Dit is voor velen van hen een wettelijke eis en daardoor ook een voorwaarde voor DSI-certificering. DSI faciliteert hiermee ook de werkgevers om aan de Europese wetgeving op het gebied van vakbekwaamheid van beleggingsprofessionals te kunnen voldoen (de ESMA-Richtsnoeren).

Via geaccrediteerde programma’s kan door werkgevers en gecertificeerden een keuze worden gemaakt uit het aanbod dat vanaf 2020 beschikbaar komt. Deze systematiek komt in plaats van de periodieke toets die voorheen eens in de drie jaar werd afgenomen.

Door alle, zich snel opvolgende ontwikkelingen in de financiële sector vereist de maatschappij dat kennis- en vakbekwaamheden van beleggingsprofessionals up-to-date zijn. Het doorlopend actualiseren van de vakbekwaamheid is bovendien van belang om de ‘employability’ optimaal te houden.

Programma’s kunnen zowel online (ongebonden aan tijd en plaats) als klassikaal worden aangeboden. Om aan te kunnen tonen dat de beleggingsprofessional ook daadwerkelijk zijn/haar kennis heeft geactualiseerd, wordt elk onderwerp met minimaal één toetsvraag afgesloten. DSI streeft naar inhoudelijk sterke actuele programma’s die  gevolgd kunnen worden op een wijze die aansluit bij de behoefte van de cursist.

DSI bewaakt de kwaliteit
DSI bewaakt de kwaliteit en de inhoud van de programma’s door de onderwerpen van de programma’s jaarlijks vast te stellen. Deze onderwerpen worden samengesteld door de diverse DSI-adviescommissies. Deze commissies bestaan uit vakspecialisten die in de sector werkzaam zijn. Naar verwachting worden na de zomer als eerste de thema’s behorende bij de DSI/ESMA-registers gepubliceerd op dsi.nl. Wij stellen u hiervan te zijner tijd op de hoogte.

De onafhankelijke DSI Accreditatiecommissie accrediteert opleidingsinstituten die aan de voorwaarden voldoen. Ook interne trajecten die werkgevers hiervoor hebben ontwikkeld en voldoen aan de accreditatievoorwaarden kunnen hiervoor in aanmerking komen. De DSI Accreditatiecommissie zal periodiek audits uit laten voeren om de kwaliteit  te borgen.

Opleiders worden van harte uitgenodigd om programma’s ter accreditatie aan te bieden bij DSI. DSI ontvangt de accreditatieverzoeken graag uiterlijk 1 oktober 2019.

Via de website en nieuwbrieven wordt u de komende maanden op de hoogte gehouden.

De belangrijkste informatie op een rij:

  • Nieuwe, jaarlijkse Permanent Vakbekwaam programma’s vanaf 2020.
  • Actueler en toegankelijker: programma’s kunnen zowel online (tijd en plaats ongebonden) als klassikaal worden aangeboden.
  • DSI-certificering is het bewijs dat beleggingsprofessionals up-to-date zijn en voldoen aan de wettelijke vakbekwaamheidseisen.
  • DSI bewaakt de kwaliteit en inhoud van de programma’s. De Adviescommissies, bestaande uit vakspecialisten, stellen de  onderwerpen van de programma’s samen.
  • De thema’s behorende bij de DSI/ESMA-registers vindt u naar verwachting na de zomer op dsi.nl. U wordt hierover geïnformeerd.

Opleiders kunnen programma’s ter accreditatie bij DSI aanbieden.

Tags

#certificering
#DSI
#ESMA
permanentvakbekwaam