Mijn DSI

‘Niet méér regels maar optimale regelgeving’

Deel deze pagina

Nieuwe regelgeving als MiFID-2 en de ESMA-richtsnoeren zijn een logisch gevolg van de Kredietcrisis. Maar het wordt wel wat veel, zo zei Robin Fransman van De Argumentenfabriek tijdens zijn referaat in de Rudolf de Korte-lezing met Steven Maijoor, voorzitter van de European Securities and Markets Authority (ESMA).

Volgens Fransman dreigt alle nieuwe regelgeving het moeilijker maken voor nieuwe, kleine spelers de financiële markten te betreden. Dit omdat het voldoen aan alle eisen en regels oplopende kosten met zich meebrengt die kleine bedrijven zich niet kunnen veroorloven, terwijl grotere bedrijven de kosten beter kunnen spreiden over de organisatie. Daarnbij waarschuwde Fransman voor het ontstaan van een ’tick the box’-cultuur: bedrijven gaan aan de minimale kwaliteitseisen voldoen en stoppen met zelf nadenken.

Ook worden de kosten van nieuwe regelgeving – of ‘ruleification’, zoals Fransman het noemt – gedragen door de burgers terwijl de baten neerkomen bij een veel beperktere groep. Tegelijkertijd kunnen regels die op papier heel fideel lijken verwarrend uitpakken, meent het hoofd financiële sector van De Argumentenfabriek.

Fransman wees op een artikel uit de ESMA-richtsnoeren. Dat artikel verlangt van beleggingsadviseurs dat zij in een advies aan een cliënt rekening houden met macro-economische omstandigheden op de dag van de adviesverstrekking. Dit omdat die omstandigheid – een economisch cijfer, ontwikkelingen op de financiële markten van die dag – op de lange termijn gevolgen kan hebben.

“Wie hier kan dat?”, vroeg Fransman aan de in de zaal aanwezige beleggingsadviseurs. Geen van hen stak een hand op.

“Guidance op guidance op guidance”
Fransman, voorheen zelf werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten, merkte op dat het gebruik is dat wanneer een regel onduidelijk is, bedrijven in de sector contact opnemen met de toezichthouder voor meer gedetailleerde guidance. “Dat leidt tot guidance, op guidance, op guidance, op guidance”, hield Fransman de zaal voor. Enkele aanwezige ervaringsdeskundigen knikten lachend.

Daarom, zo suggereerde Fransman, zouden beleggingsadviseurs vooral logica moeten hanteren bij het geven van soms gecompliceerd advies en die logica moeten documenteren. Eén en ander betekent overigens niet dat hij een pleidooi hield voor deregulering, waarschuwde Fransman.

Er is een reden waarom die regelgeving erbij gekomen is. Veel ervan is noodzakelijk gebleken. Wel zou regelgeving geoptimaliseerd moeten worden. Daarom pleitte Fransman ervoor om in een volgende ronde van nieuwe regelgeving de bestaande regels onder de loep te nemen en te verbeteren.

Steven Maijoor, ESMA-voorzitter, was het in een interview na Fransman’s presentatie met hem eens. Volgens Maijoor zou er meer nadruk moeten komen op naleving van de bestaande regels. (Meer over het interview met Maijoor, en de Rudolf de Korte-lezing, later op deze website.)

Tags

#DSI
#ESMA
#rudolfdekortelezing