Mijn DSI

Nieuw algemeen reglement gepubliceerd

Deel deze pagina

Met de komst van de ESMA-Richtsnoeren is ook ons algemeen reglement op een aantal punten veranderd. Wij brengen u op de hoogte van de voornaamste wijzigingen.

Sinds 3 januari geldt voor alle registers (met uitzondering van het register Integriteit) dat professionals de afgelopen vijf jaar minstens 12 maanden op fulltime-basis een substantieel deel van hun tijd moeten hebben besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register waarvoor zij zich willen certificeren. Hiermee loopt DSI in de pas met de ESMA-Richtsnoeren. Voor meer informatie over de toelatingseisen voor onze registers, zie het overzicht op onze Certificeringen-pagina.

Op bovengenoemde pagina vindt u ook een beslisboom, aan de hand waarvan op werkinhoud snel vastgesteld kan worden welke certificering van toepassing is op medewerkers.

Ook hebben we de 50%-regel losgelaten: professionals hoeven niet langer 50% van hun tijd werkzaam te zijn in de functie waarvoor zij gecertificeerd zijn. Dit biedt mogelijk perspectief voor passief geregistreerde professionals die vanwege deze eis niet in aanmerking kwamen voor een actieve registratie. Nu de eis vervallen is, kunnen medewerkers opteren voor een actieve certificering. Een belangrijke overweging omdat passief geregistreerden sinds 3 januari niet meer zichtbaar zijn in ons openbaar register.

Indien wordt voldaan aan de vereisten, kan een passieve registratie hier gewijzigd worden in een actieve certificering.

Naast dit alles is onze gedragscode vernieuwd. Het is hierom, en om alle bovenstaande redenen belangrijk kennis te nemen van het algemeen reglement, met daarin de actuele gedragscode. De bepalingen uit de oude gedragscode blijven van toepassing op overtredingen begaan tot het moment van de publicatie van onze nieuwe gedragscode op 1 februari 2018. Dit betekent dat indien na 1 februari 2018 melding is gedaan van een overtreding die vóór die datum plaats had, de oude gedragscode van kracht blijft. Het algemeen reglement, met daarin ook onze gedragscode, vindt u hier.

Tags

#DSI
#ESMA
#gedragscode
#tucht