Mijn DSI

Nieuwe ESMA-richtsnoeren voor compliance functies

07/06/2021
Deel deze pagina

Welke wijzigingen zijn er op 7 juni 2021 in werking getreden voor professionals werkzaam in een compliance functie in de financiële sector? Waar moet u als organisatie aan voldoen en wat verandert voor u als compliance professional?

Op 7 juni zijn zijn er vanuit de Europese regelgeving nieuwe guidelines (richtsnoeren) voor de compliance functie in de financiële sector in werking getreden. Deze wijzigingen vormen een aanvulling op de bestaande richtsnoeren voor compliance professionals (2012). Met wijzigingen op het gebied van

  • functionele verantwoordelijkheden
  • organisatorische eisen
  • meer controlerende instrumenten

geven de guidelines een verdere professionalisering van de compliance functie.

In december 2020 gaf Henri Ruijgrok als voorzitter van de DSI Adviescommissie Compliance Professional een eerste toelichting op de wijzigingen. Aan de hand van het AFM-rapport ‘Handvatten voor het verbeteren van de compliance functie’ werd nader ingegaan op de verschillende acties die financiële organisaties kunnen nemen in het verder professionaliseren van de compliance functie. 

Welke wijzigingen zijn per 7 juni van toepassing voor compliance functies?

Eén van de belangrijkste wijzigingen voor compliance medewerkers van een financiële onderneming is de verplichting dat men dient te beschikken over de juiste vaardigheden, kennis en ervaring. (zie guideline 6). Verder dient een compliance medewerker een noodzakelijke autoriteit te hebben binnen een organisatie. Een beknopt overzicht van alle wijzigen die van toepassing zijn, kunt u lezen in het eerder gepubliceerde artikel van Henri Ruijgrok.

Kennis en aantoonbare ervaring kernonderdeel 

Financiële ondernemingen, die onder de reikwijdte van MiFID II vallen, zullen moeten beoordelen of zij aan de gewijzigde ESMA-guidelines voldoen. Kennis en ervaring spelen een nieuwe bepalende rol in het correct uitoefenen van de functie. Hierop zullen trainingstandaarden voor compliance professionals moeten worden aangepast. 

DSI register Compliance Professional

Een belangrijk hulpmiddel bij het aantoonbaar maken dat compliance medewerkers over kennis en ervaring beschikken is een registratie als Compliance Professional bij DSI. Om voor een registratie in aanmerking te komen zijn er eisen aan minimale werkervaring en opleiding. Sinds 2020 geldt er ook een jaarlijks permanent educatieprogramma voor dit register. Kijk hier wat DSI voor u als compliance professional kan betekenen.

Tags

#Compliance
#Compliancefunctie
#DSI
#ESMA