Mijn DSI

Nieuwe tarieven Certificering 2020

Deel deze pagina

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe tarieven voor Certificering voor het jaar 2020. De tarieven stijgen licht om te compenseren voor inflatie; DSI heeft geen winstoogmerk.

Tarieven voor financiële ondernemingen

 • Het jaarlijkse tarief voor bedrijfsdeelname aan DSI is gebaseerd op het aantal DSI-certificeringen van medewerkers van de deelnemende onderneming per ultimo jaar.
 • De tarieven zijn vrij van BTW.
Aantal
Certificeringen
Jaarlijks
Deelnametarief
0 t/m 5* €164,00
6 t/m 15 €328,00
16 t/m 30 €2.186,50
31 t/m 50 €4.646,25
51 t/m 100 €7.625,60
101 t/m 250 €14.758,65
251 of meer €63.953,91

*zzp’ers betalen geen deelnamekosten

Tarieven voor DSI-certificering van medewerkers

 • Het tarief is gebaseerd op de status van de DSI-certificering per ultimo jaar.
 • Per persoon worden maximaal 2 certificeringen in rekening gebracht.
 • Wanneer de certificering na 1 juli ingaat, wordt het jaarlijkse tarief gehalveerd.
 • Wanneer de certificering in december start, worden geen certificeringskosten voor het lopende jaar in rekening gebracht.
 • In 2020 betaalt u geen administratiekosten bij een nieuwe certificering.
 • Indien het een (mede-)beleidsbepaler betreft die al ten behoeve van zijn huidige/nieuwe functie gescreend is door AFM/DNB, dan zijn de eenmalige kosten €45 per certificeringsverzoek.
 • Indien het certificeringsverzoek niet akkoord is, wordt een tarief van €150,- voor de screening in rekening gebracht en €45,- administratiekosten.
 • De tarieven zijn vrij van BTW voor financiële instellingen.
Jaarlijkse bijdrage Tarief
Volledige of kandidaat-certificering €180,-
Certificering in het register integriteit €130,-
Passieve certificering €130,-
Eenmalige bijdrage Tarief
Nieuw certificeringverzoek inclusief screeningsrapport €150,- screeningskosten
Wijziging van werkgever inclusief screeningsrapport €150,- screeningskosten
€45,- administratiekosten
Activering van een passieve certificering inclusief screeningsrapport €150,- screeningskosten
€45,- administratiekosten
Wijziging van certificering €45,-
Additionele certificering €45,-
 • Bovenstaande tarieven gelden per 1 januari 2020.
 • De tarieven worden geheven op basis van kalenderjaren. Bij voortijdige beëindiging zal geen restitutie plaatsvinden.
 • De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Tags

#certificering
#DSI