Mijn DSI

Sanctie voor delen vertrouwelijke informatie met cliënt

05/01/2016
Deel deze pagina

DSI heeft aan een effectenhandelaar van een bank een sanctie van €1250 opgelegd voor het delen van vertrouwelijke informatie met een cliënt. DSI heeft in haar oordeel meegewogen dat de werkgever van de handelaar ook al disciplinaire maatregelen heeft getroffen.

DSI ontving van een bij de stichting aangesloten financiële instelling een melding van een mogelijke schending van de gedragscode door een eigen medewerker. DSI heeft onderzoek gedaan en daarbij is, kort samengevat, het volgende gebleken.

Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat een bij een bank werkzame DSI-geregistreerde effectenhandelaar vertrouwelijke en koersgevoelige informatie met een cliënt heeft gedeeld.

De effectenhandelaar werd door een collega op de hoogte gebracht van deze informatie. Het betrof gegevens die door een beursgenoteerde onderneming per ongeluk naar buiten zijn gebracht. Nadat de geregistreerde effectenhandelaar door een collega op deze informatie werd gewezen heeft de handelaar een cliënt gebeld en de vertrouwelijke informatie gedeeld. De handelaar wist dat deze cliënt op dat moment een beleggingspositie had in de onderneming waarvan de informatie afkomstig was.

DSI heeft onderzoek verricht naar de feiten en de geregistreerde is om een reactie gevraagd.

Geregistreerde heeft erkend een fout te hebben gemaakt door de cliënt te bellen zonder zelf eerst een factcheck uit te voeren. De handelaar heeft er echter op gewezen dat hij op het moment dat het zich afspeelde zich er niet van bewust was dat het een fout was.

Tevens heeft de handelaar erop gewezen dat dergelijke beslissingen in seconden gemaakt worden.

De handelaar heeft er ten slotte op gewezen dat hij zelf naar de afdeling compliance is gegaan om de kwestie te bespreken.

De handelwijze van de effectenhandelaar is, naar het oordeel van DSI, in strijd met de artikelen 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.4 van het Algemeen Reglement (de DSI Gedragscode). Op basis van bovengenoemde feiten heeft DSI in oktober 2015 als maatregel aan de geregistreerde een transactie van € 1.250,- aangeboden, welke door de geregistreerde is aanvaard.

Bij de overwegingen om de zaak door middel van een transactie af te doen heeft DSI de reeds door de werkgever opgelegde disciplinaire maatregelen meegewogen.

Tags

#tucht