Mijn DSI

Tegen de Lamp – Handtekening ex-werkgever klopt niet

Deel deze pagina

Een persoon meldde zich bij DSI Screening voor een pre-employment screening wegens een nieuwe baan. De persoon leverde op verzoek van DSI een overzicht van vorige werkgevers aan en stuurde op verzoek van DSI een ondertekende verklaring van ex-werkgevers.

Bij een pre-employmentscreening verifieert steekproefsgewijs DSI de aangeleverde gegevens van een screeningaanvrager. Uit navraag bij de ex-werkgever bleek deze niet bekend te zijn met de verklaring en dus ook dat hij de verklaring niet ondertekend had. Ook gaf de vermeende ondertekenaar aan niet bevoegd te zijn voor het ondertekenen van een dergelijke verklaring.

Daarop nam DSI weer contact op met de screeningaanvrager, die volhardde in zijn standpunt dat de ex-werkgever toch echt de verklaring had afgegeven en ondertekend. DSI maakte van dit incident een bevinding op het screeningrapport.

De verificaties die DSI uitvoert op aangeleverde documenten van screeningsaanvragers blijkt regelmatig van grote waarde voor de zeggingskracht van het screeningsrapport.

Gerelateerde artikelen