Mijn DSI

Uitdagingen rondom greenwashing

11/12/2023
Deel deze pagina

DSI en EY bundelen hun krachten in 2023 voor ronde tafel bijeenkomsten over greenwashing in de financiële sector. We willen een constructieve dialoog faciliteren tussen professionals uit de beleggingsindustrie, de recente ontwikkelingen en de impact op de beleggingspraktijk bespreken .

Eerdere bijeenkomsten

In eerdere sessies, in juni en september, lag de nadruk op juridische, compliance en marketingaspecten van greenwashing. Deelnemers bespraken uitgebreid de definitie van greenwashing en hoe organisaties dit begrip interpreteren. Ook werd er stilgestaan bij het Progress Report van de European Supervisory Authorities van 1 juni jl. Lees hier meer over deze bijeenkomsten.

Uitdagingen voor Investment Professionals

Tijdens onze derde bijeenkomst op 22 november jl. bespraken investment professionals gezamenlijk de uitdagingen rondom ESG beleggen en greenwashing. De groeiende behoefte aan transparantie over duurzame resultaten van bedrijven (en de regelgeving hierbij) brengt uitdagingen met zich mee voor investment professionals. Een van deze uitdagingen is de soms beperkte beschikbaarheid van de juiste data. Anderzijds werd ook geconstateerd dat nog meer data waarschijnlijk niet de oplossing is voor het probleem van greenwashing.

Opleidingen

De investment professionals benadrukten tijdens de bijeenkomst het belang van goede communicatie. Het is belangrijk om transparant te zijn over de dilemma’s die spelen rondom het ESG-beleggen. Een investering die eerder als duurzaam werd gekwalificeerd kan dat op een later moment niet meer zijn, mede door verandering van regelgeving. Investment professionals moeten een basisniveau aan vakbekwaamheid hebben op ESG-gebied. DSI kan hierbij een rol spelen om normen te stellen op het gebied van deskundigheid en integriteit.

Bewustzijn en toekomstig whitepaper

Het is belangrijk dat organisaties een groter bewustzijn over greenwashing binnen de diverse geledingen creëren. De bevindingen uit de drie sessies worden samengevoegd in een informatief whitepaper, dat in het eerste kwartaal van 2024 wordt gedeeld met de sector.

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze bijeenkomsten kun je contact opnemen met Floris Mreijen, de directeur bij DSI, en/of Mark van der Lecq, de lead legal bij DSI.

Tags

#Dialoog
#DSI
#EY
#greenwashing
#integriteit