Mijn DSI

Uitkomsten DSI Tuchtzaken

22/03/2023
Deel deze pagina

De afgelopen periode zijn er verschillende Tuchtonderzoeken uitgevoerd en afgehandeld door DSI. Eén van de uitkomsten betrof een berisping door de DSI Tuchtcommissie van een bij een bank werkzame Senior Relatiemanager Private Banking. We hebben de uitkomsten van alle onderzoeken in een kort overzicht uiteengezet. Dit overzicht geeft een beeld van de verschillende manieren van afdoening van tuchtzaken door DSI.

Opzegging certificering door DSI

Op 14 december 2022 heeft DSI de certificering van een partner van een beleggingsonderneming op grond van artikel 6.2 van het Algemeen Reglement opgezegd. Dit artikel maakt het mogelijk een certificering op te zeggen als de gecertificeerde heeft opgehouden te voldoen aan de reglementen van DSI of enige bepaling van de reglementen overtreedt. DSI was van mening dat een opzegging in dit geval gepast was omdat de gecertificeerde een boete van de AFM heeft gekregen. Bovendien had de gecertificeerde niet voldaan aan zijn verplichting om het Permanent Vakbekwaam programma af te ronden.

Tegen de opzegging door DSI stond voor de gecertificeerde beroep open bij de DSI Geschillencommissie. De gecertificeerde heeft afgezien van het instellen van beroep tegen het besluit van DSI. Hierdoor is de opzegging definitief geworden.

Transactie

Op grond van het Algemeen Reglement heeft DSI de bevoegdheid om disciplinaire maatregelen op te leggen door middel van een transactie. Dit kan zijn een boete of een educatieve maatregel.

Op 3 januari 2023 heeft DSI een bij een bank werkzame beleggingsadviseur een transactievoorstel gedaan. Uit het onderzoek van DSI was gebleken dat de gecertificeerde bankrekeningen van klanten had geraadpleegd zonder geldige zakelijke reden. Bij de overweging om een transactie voor te stellen heeft DSI rekening gehouden met de reeds door de bank opgelegde maatregelen en het inzicht dat gecertificeerde heeft getoond in zijn foutieve handelwijze, die hij bovendien zelf aan DSI heeft gemeld.

De transactie bestond uit een taakstraf in de vorm van verplicht te volgen workshop integriteit en kritische oordeelsvorming. De gecertificeerde heeft de transactie geaccepteerd en de workshop met bijhorend examen inmiddels met goed gevolg afgelegd.

Sepot

Op 12 januari 2023 heeft DSI besloten om een onderzoek tegen een DSI gecertificeerde effectenhandelaar te beëindigen. DSI was een onderzoek gestart vanwege berichten in de media over een strafrechtelijk onderzoek naar handel met voorwetenschap. Nadat de bevestiging werd ontvangen dat het OM de zaak tegen de handelaar had geseponeerd heeft DSI het dossier eveneens gesloten.

Uitspraak Tuchtcommissie

Op 21 februari 2023 heeft de Tuchtcommissie DSI uitspraak gedaan in een zaak tegen een bij een bank werkzame Senior Relatiemanager Private Banking. In de klacht heeft DSI erop gewezen dat de gecertificeerde vertrouwelijke gegevens onzorgvuldig heeft behandeld. Bovendien heeft de gecertificeerde met zijn handelwijze de schijn van belangenverstrengeling gewekt. De Tuchtcommissie heeft de klacht van DSI gegrond verklaard en de gecertificeerde een berisping opgelegd.

Lees hier de volledige uitspraak en het nieuwsbericht

Tags

#DSI Tucht
#Tuchtzaken