Mijn DSI

Uitspraak Tuchtcommissie: berisping

22/03/2023
Deel deze pagina

Berisping wegens onzorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie en belangenverstrengeling.

De Tuchtcommissie DSI heeft op 21 februari jl. uitspraak gedaan in een zaak tegen een bij DSI gecertifieerde Senior Relatiemanager Private Banking. Er is een berisping opgelegd wegens een schending van de DSI Gedragscode. Volgens de Tuchtcommissie heeft de gecertificeerde verwijtbaar gehandeld door vertrouwelijke informatie onzorgvuldig te behandelen. Bovendien heeft de gecertificeerde onvoldoende gedaan om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en is hij niet transparant geweest in de communicatie met zijn werkgever.

De Senior Relatiemanager Private Banking was werkzaam bij een bij DSI aangesloten bank. Uit het onderzoek van DSI bleek dat de gecertificeerde een vaststellingsovereenkomst met de bank had gesloten om zijn dienstverband te beëindigen. Op grond van deze vaststellingsovereenkomst was de gecertificeerde vrijgesteld van werk. Kort na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst stuurde de gecertificeerde grote hoeveelheden klantgegevens van zijn zakelijke e-mailadres naar zijn privé e-mailadres.

Na de formele beëindiging van zijn dienstverband is gecertificeerde in dienst getreden bij een vermogensbeheerder. Na de start bij zijn nieuwe werkgever behield de gecertificeerde de vertrouwelijke bedrijfs- en klantgegevens van de bank op zijn privé-computer.

De Tuchtcommissie is van oordeel dat de gecertificeerde verwijtbaar heeft gehandeld. Van een Senior Relatiemanager Private Banking met jarenlange werkervaring mag verwacht worden dat hij zich realiseert welke risico’s gepaard gaan met het per e-mail verzenden van vertrouwelijke informatie buiten de beveiligde omgeving van de bank om. Door het verzenden van deze gegevens buiten de beveiligde omgeving van de bank, heeft gecertificeerde in strijd met de Gedragscode gehandeld.

De Tuchtcommissie is ook van mening dat de gecertificeerde oog had moeten hebben voor de (mogelijke) schijn van belangenverstrengeling die zijn handelen met zich bracht. Gecertificeerde heeft onvoldoende zorggedragen de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en heeft daardoor eveneens de Gedragscode geschonden.

Ten slotte is de Tuchtcommissie van mening dat gecertificeerde niet transparant is geweest in de communicatie met de bank. Ook dit is in strijd met de Gedragscode.

De Tuchtcommissie is van oordeel dat er sprake is van een ernstige overtreding van de normen van professionaliteit, deskundigheid en integriteit. Aan gecertificeerde wordt een berisping opgelegd. Bij het opleggen van deze maatregel heeft de Tuchtcommissie mede rekening gehouden met het zelfinzicht dat gecertificeerde heeft getoond. Ook heeft de Tuchtcommissie de nadelige gevolgen die gecertificeerde reeds heeft ondervonden van zijn handelwijze meegewogen.

Bekijk hier de volledige uitspraak van de DSI Tuchtcommissie.

Tags

#Berisping
#DSI
#gedragscode
#Tuchtcommissie
#Uitspraak