Screening

DSI screent in opdracht van werkgevers personeel voor integriteitgevoelige functies. En daarin is DSI grondig. DSI stelt de norm voor dit soort screenings in de financiële sector en deze wordt erkend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

We controleren onder andere de volgende gegevens: identiteit, diplomabezit, werkervaring, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en persoonlijk faillissement. Dit geldt ook voor personen die via uitzend- of detacheringsbureaus worden ingeschakeld. Uiteraard voldoen we aan de privacywetgeving.

Hoe kan screening helpen?

Integer handelen en vertrouwen wekken is belangrijk voor fair zaken doen in de financiële wereld. Aan de buitenkant kunt u niet zien of een medewerker eerlijk met de belangen van een klant zal omgaan. Om problemen naar beste weten te voorkomen trekt DSI daarom de persoonlijke gegevens na. Een personeelsscreening is ook niet vrijblijvend: de Wet financieel toezicht stelt dit verplicht in de financiële sector.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.