Floris Mreijen

Samen met ons team van professionals, advies- en tuchtcommissies van DSI, brancheorganisaties en het bestuur van onze stichting, werk ik met enthousiasme aan het versterken en borgen van integriteit en vakbekwaamheid in de financiële sector. Dit doen we door onze dienstverlening continu te verbeteren op basis van de wensen van onze deelnemers. We zorgen ervoor dat onze registers aangesloten zijn op geldende wet- en regelgeving waarmee de professionals die werken bij onze deelnemers aantoonbaar vakbekwaam zijn voor klanten en de toezichthouder. We delen kennis en inzichten over actuele thema’s.

Ik heb altijd gewerkt op het snijvlak van de publieke- en private sector en in het bijzonder in de financiële sector. DSI is voor mij een ideale plek waar veel belangen samenkomen en waar ik mijn kennis en ervaring kan inzetten.