Mijn DSI

Accreditatie en examens

DSI accrediteert aangeboden examens. Hier leest u hoe accreditatieverzoeken kunnen worden ingediend en vindt u een overzicht van geaccrediteerde examens.

Accreditatie houdt kort gezegd in dat de DSI Accreditatiecommissie, bestaande uit diverse deskundigen, de kwalificaties van derden beoordeelt en goedkeurt als deze voldoen aan de eindtermen. Geaccrediteerde examens staan hier vermeld.

Een geaccrediteerd examen geeft toegang tot een DSI-certificering.

Per 2020 accrediteert DSI ook opleidingsinstituten in het kader van het Permanent Vakbekwaam-programma. Voor meer informatie over dit specifieke accreditatieproces, klik hier.

Uw opleidingen en examens aanmelden

Aanbieders van kwalificaties bieden deze aan bij de secretaris van de DSI Accreditatiecommissie..  De contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Belangrijk: DSI beoordeelt uitsluitend opleidingstrajecten die besloten worden met een examen.

Voor accreditatie heeft DSI het volgende nodig:

  • Een schriftelijk accreditatieverzoek via email
  • Een overzicht waaruit blijkt dat de door DSI opgestelde eindtermen in de opleiding behandeld worden
  • Een uitleg over hoe het examen georganiseerd is
  • Inzicht in hoe een objectieve en toereikende toetsing geborgd is
Kosten

Een accreditatieverzoek kost per traject eenmalig € 5.000 exclusief btw. Geaccrediteerde kwalificaties kunnen jaarlijks worden verlengd à € 1.500 exclusief btw per traject.

Actualisatie eindtermen

Het kan zijn dat eindtermen worden geactualiseerd. Veranderende wetgeving kan hiervan de oorzaak zijn, maar ook ontwikkelingen in het vakgebied kunnen aanleiding geven de eindtermen te herzien.

Als eindtermen worden geactualiseerd door DSI, dan dient heraccreditatie plaats te vinden.

Als een door DSI geaccrediteerde kwalificatie wordt geactualiseerd door een opleidingsorganisatie of deelnemer, moet DSI hierover direct geïnformeerd worden zodat bepaald kan worden of heraccreditatie nodig is. Hieraan zijn geen additionele kosten verbonden.

Bovenstaande is opgenomen in ons Reglement Accreditatieproces.

Op de accreditatie van examens die toegang bieden tot de ESMA registers is het reglement accreditatievoorwaarden van toepassing. Download hier het reglement accreditatievoorwaarden.

Wilt u een accreditatieverzoek opsturen, of heeft u vragen?

Wij ontvangen dit graag via email: op accreditatie@dsi.nl.

of per post:
Accreditatiecommissie DSI
mr. M.A. van der Lecq, secretaris
Postbus 3861
1001 AR Amsterdam

Hieronder vindt u de geaccrediteerde examens

Lindenhaeghe MiFID II / ESMA Kennis Adviseren Maatwerk
MiFID II / ESMA Kennis Adviseren Standaard
MiFID II / ESMA Kennis Informatieverstrekker
MiFID II / ESMA Vaardigheden Adviseren
MiFID II / ESMA Vaardigheden Informeren
NIBE-SVV ESMA Retail kennisexamen Adviseren Maatwerk
ESMA Retail kennisexamen Adviseren Standaard
ESMA Retail kennisexamen Informeren
ESMA Retail vaardighedenexamen Informeren
ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Standaard
ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Maatwerk
EIFD
(het exameninstituut van Dukers & Baelemans)
MiFID II / ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail)
MiFID II / ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Standaard (Retail)
MiFID II / ESMA Kennisexamen Informeren Beleggen (Retail)
MiFID II/ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen (Retail)
MiFID II/ESMA Vaardighedenexamen Informeren Beleggen (Retail)
Dukers & Baelemans Leergang Vermogensplanner (Retail) (Vaardigheden)
NCI E-learning Algemeen
E-learning Retail
E-learning Institutioneel
Workshop Integriteit & Kritische oordeelsvorming (Retail)
Workshop Integriteit & Kritische oordeelsvorming (Institutioneel)
The Ministry of Compliance Adviseur Beleggen Institutioneel
Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel
Deficiënte Beleggen Institutioneel CFA/VBA (voor wie een CFA level 3- of VBA-diploma hebben)
Deficiënte Beleggen Institutioneel Informeren – Adviseren
Deficiënte Beleggen Institutioneel Vaardigheden
Compliance Professional
The Financial
Markets Academy
Deficiëntietoets Adviseren Treasury
(voor wie een ACI Dealing Certificaat heeft)
Informeren Treasury
Deficiëntietoets Informeren Treasury
(voor wie een ACI Dealing Certificaat of ACI Operations Certificaat hebben)