Mijn DSI

Tarieven certificeringen

Onderstaande tarieven gelden per 1 januari 2021.

U vindt op deze pagina de tarieven voor zowel individuele certificering als de tarieven voor deelnemende financiële instellingen.

Tarieven 2021

Tarieven voor DSI-certificering van medewerkers

 • Het tarief is gebaseerd op de status van de DSI-certificering per ultimo jaar.
 • Per persoon worden maximaal 2 certificeringen in rekening gebracht.
 • Wanneer de certificering na 1 juli ingaat, wordt het jaarlijkse tarief gehalveerd.
 • Wanneer de certificering in december start, worden geen certificeringskosten voor het lopende jaar in rekening gebracht.
 • In 2021 betaalt u geen administratiekosten bij een nieuwe certificering.
 • Indien het een (mede-)beleidsbepaler betreft die al ten behoeve van zijn huidige/nieuwe functie gescreend is door AFM/DNB, dan zijn de eenmalige kosten € 45,54 per certificeringsverzoek.
 • Indien het certificeringsverzoek niet akkoord is, wordt een tarief van € 150 voor de screening in rekening gebracht en € 45,54 administratiekosten.
 • De tarieven zijn vrij van BTW voor financiële instellingen.
Jaarlijkse bijdrage Tarief 2021
Volledige of kandidaat-certificering € 182,16
Certificering in het register integriteit € 131,56
Passieve certificering € 131,56
Eenmalige bijdrage Tarief 2021
Nieuw certificeringverzoek inclusief screeningsrapport € 150,00 screeningskosten
Wijziging van werkgever inclusief screeningsrapport € 150,00 screeningskosten, € 45,54 administratiekosten
Activering van een passieve certificering inclusief screeningsrapport € 150,00 screeningskosten, € 45,54 administratiekosten
Wijziging van certificering € 45,54
Additionele certificering € 45,54
 • Bovenstaande tarieven gelden per 1 januari 2021.
 • De tarieven worden geheven op basis van kalenderjaren. Bij voortijdige beëindiging zal geen restitutie plaatsvinden.
 • De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Tarieven voor financiële ondernemingen

 • Het jaarlijkse tarief voor bedrijfsdeelname aan DSI is gebaseerd op het aantal DSI-certificeringen van medewerkers van de deelnemende onderneming per ultimo jaar.
 • De tarieven zijn vrij van BTW.

*ZZP’ers betalen geen deelnamekosten

Aantal Certificeringen Jaarlijks Deelnametarief 2021
0 t/m 5* € 165,97
6 t/m 15 € 331,94
16 t/m 30 € 2.212,74
31 t/m 50 € 4.702,01
51 t/m 100 € 7.717,11
101 t/m 250 € 14.935,75
251 of meer € 64.721,36