Mijn DSI

Certificering voor werkgevers

Bij stichting DSI kunt u als werkgever uw medewerkers laten certificeren. Door hen te laten registreren weten u en uw (potentiële) cliënten dat zij geholpen worden door professionals die op de hoogte zijn van de meest actuele integriteitsdilemma’s en de laatste ontwikkelingen op de gebieden kennis en vakbekwaamheid.

Ook verzekert u zich ervan dat uw medewerkers voldoen aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren.

Waarom aansluiten bij DSI?

 • De norm
  • DSI-certificering is sinds 1999 dé norm
  • Honderden financiële ondernemingen  zijn aangesloten bij DSI en stellen DSI-certificering verplicht voor beleggings- en compliance professionals
  • DSI-certificering is onderdeel van een convenant met toezichthouder AFM en borgt dat gecertificeerden ESMA-proof zijn
 • Relevant
  • Uw organisatie geeft hiermee invulling aan het wettelijk vereiste om een integere bedrijfsvoering (op medewerkersniveau) te borgen
  • U creëert bewustzijn en eigen verantwoordelijkheidsbesef in alle lagen van uw onderneming
  • Uw organisatie maakt serieus werk van zelfregulering
 • Onderscheidend
  • DSI-certificering toont de deskundigheid en de integriteit van medewerkers aan
  • DSI-gecertificeerden zijn gescreend, gecommiteerd aan de DSI-gedragscode en ondersteund door tuchtrecht
  • U maakt zichtbaar dat uw organisatie integriteit en vakbekwaamheid serieus neemt; naar klanten, prospects en toezichthouders
 • Betrokken
  • DSI is opgericht door de sector zelf om de integriteit en deskundigheid te bevorderen. DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering
  • Professionals uit de sector zelf adviseren over de voorwaarden voor DSI-certificering
  • DSI bewaakt dat professionals voldoen aan de actuele eisen die de sector stelt
Ja, ik wil mijn medewerkers certificeren

 

Welke voordelen biedt een DSI-certificering?

Een bij DSI gecertificeerde professional:

 • Voldoet aan de ESMA-Richtsnoeren (indien van toepassing)
 • Is gescreend
 • Is getraind in het herkennen van en omgaan met integriteitsdilemma’s
 • Is aantoonbaar deskundig
 • Is verplicht zich regelmatig te laten toetsen (Permanent Vakbekwaam)
 • Leeft de Gedragscode na
 • Valt onder het tuchtrecht
 • Eerst aanmelden als deelnemer

Alleen medewerkers van bij DSI aangesloten organisaties kunnen zich certificeren. Het is dus van belang dat u zich eerst aanmeldt als deelnemer. Daarna kunnen uw medewerkers een registratie aanvragen. Aanmelden als DSI-deelnemer doet u hier.

De DSI certificeringen

DSI telt 11 registers waarvoor uw medewerkers zich kunnen certificeren. Kijk op de DSI Registers-pagina voor een overzicht. Op de Tarieven-pagina vindt u de tarieven. Een overzicht van onze registers vindt u hier.

Vertel de wereld over uw DSI-deelname

Als u DSI-gecertificeerde professionals in dienst heeft, kunt u dit in uw bedrijfsuitingen (website, visitekaartje, et cetera) vermelden. Zo weten uw (potentiële) cliënten, prospects en toezichthouders dat u integriteit en deskundigheid in de financiële sector hoog in het vaandel heeft en dat uw medewerkers voldoen aan de verplichte Europese ESMA-eisen.

Veelgestelde vragen

 • Is een DSI-certificering verplicht?

  DSI is op initiatief van de sector opgericht om invulling te geven aan zelfregulering. Het is niet wettelijk verplicht om bij DSI aangesloten of gecertificeerd te zijn. Wél is het een wettelijke verplichting voor financiële ondernemingen om een integere bedrijfsvoering  te borgen. Daar helpt DSI bij, door de deskundigheid en integriteit van financieel professionals te bevorderen en te bewaken. DSI heeft een convenant met de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Veel financieel ondernemingen stellen een DSI-registratie verplicht voor hun beleggingsspecialisten.

 • Wat is de meerwaarde van deelname en registratie bij DSI voor mijn bedrijf?

  U toont klanten, prospects en de toezichthouder hiermee objectief aan dat uw organisatie de integriteit en vakbekwaamheid van medewerkers hoog in het vaandel heeft staan. Bovendien geeft u op deze wijze mede invulling aan de wettelijke eis om een integere bedrijfsvoering te borgen. Ook toont u aan dat uw medewerkers, mits volledig DSI-gecertificeerd, voldoen aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren, waarvan de handhaving plaatsvindt door de AFM.

 • Waarin onderscheidt DSI zich ten opzichte van soortgelijke instanties?

  DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering. De aanpak van DSI kenmerkt zich door een systeem dat de integriteit en deskundigheid van financieel professionals enerzijds bevordert en aantoonbaar maakt en dat anderzijds ook ingrijpt als daar noodzaak  toe is.

  Iedere professional die DSI-gecertificeerd is is uitvoerig gescreend, beschikt  over relevante opleidingen en werkervaring,  heeft trainingen doorlopen om  goed met integriteitdilemma’s om te kunnen gaan en wordt periodiek getoetst op het gebied van integriteit en vakbekwaamheid. Bovendien committeren gecertificeerden zich aan de DSI-gedragscode. Wordt deze overtreden, dan is tuchtrecht van toepassing. Dit ‘gesloten systeem’ maakt dat consumenten, werkgevers en toezichthouders erop kunnen vertrouwen dat gecertificeerden aan de meest recente eisen voldoen die de sector stelt.

 • Hoe wordt toezicht gehouden op een integere bedrijfsvoering door DSI zelf?

  De procedures van DSI zijn vastgelegd in de AO/IB (administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen). Een accountant houdt toezicht op de naleving door DSI van deze procedures en stelt de rapportage hierover ter beschikking aan zowel het bestuur als de AFM (in het kader van het convenant tussen DSI en de AFM).

 • We zijn gefuseerd of overgenomen door een andere organisatie of opgesplitst. Hoe geef ik dit door?

  Bij een fusie of een overname dient een kopie van de notarisakte naar DSI gestuurd te worden.  Vervolgens kunnen uw medewerkers die bij DSI gecertificeerd zijn worden ingeschreven onder de naam van de andere organisatie, mits deze aangesloten is bij DSI.

 • Mijn medewerkers zijn niet in dienst als werknemers. Kunnen zij zich wel certificeren?

  Zij kunnen zich certificeren als ZZP’er, als uitzendkracht of gedetacheerde, als franchisenemer of als medewerker als uw instelling is aangesloten op de AFM-vergunning van een DSI-deelnemer.

 • Aan welke eisen moeten mijn medewerkers voldoen voor certificering?

  Op deze pagina vindt u een overzicht van wat er in brede zin komt kijken bij certificering. Hier wordt stilgestaan bij onder andere de opleidingseisen, ervaringseisen, et cetera. Op onze De Certificeringen-pagina’s wordt per register in detail ingegaan op de eisen.

  Op deze pagina vindt u ons algemeen reglement en de Bijlage bij ons algemeen reglement, met daarin de vastgelegde minimumeisen en de door DSI geaccrediteerde examens.

 • Waarom moet ik als huidige werkgever tekenen voor de 12 maanden fulltime werkervaring van een werknemer, als die nog maar kort voor mij werkt?

  DSI verwacht van werkgevers dat zij bij indiensttreding van medewerkers een goed zicht hebben op de werkervaring van hun medewerkers. Daarom vraagt DSI van u als werkgever dat u schriftelijk, op de werkgeversverklaring van de werknemer, verklaart dat is voldaan aan de twaalf maanden-eis.