MyDSI

Uitspraken

Op deze pagina vindt u uitspraken van onze Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep. De commissies DSI behandelen tuchtzaken tussen gecertificeerde financieel professionals enerzijds en DSI anderzijds.

De gecertificeerde financieel professionals zijn onderworpen aan het tuchtreglement van DSI. Een direct belanghebbende kan een melding bij DSI doen als een DSI-gecertificeerd persoon zich niet houdt aan de Gedragscode van DSI.

Search

Statement type

Sanction

Year