MyDSI

Excessieve en speculatieve beleggingstransacties (eindbeslissing)

Deel deze pagina

DSI verweet een persoon excessieve en speculatieve beleggingstransacties. De Tuchtcommissie achtte de verwijten niet bewezen en verwierp het verwijt.

Download full statement .PDF