MyDSI

Verstrengeling van zakelijke en privébelangen

Deel deze pagina

Een persoon tekende beroep aan tegen een beslissing van de DSI Commissie Tuchtzaken om persoon vijf jaar lang uit te sluiten van hernieuwde DSI-registratie. De Commissie van Beroep oordeelde na weging van de feiten dat de uitspraak van de Tuchtcommissie gehandhaafd blijft.

Download full statement .PDF