MyDSI

Verstrengeling van zakelijke en privébelangen

28/09/2005
Deel deze pagina

Een persoon tekende beroep aan tegen een beslissing van de DSI Commissie Tuchtzaken om persoon vijf jaar lang uit te sluiten van hernieuwde DSI-registratie. De Commissie van Beroep oordeelde na weging van de feiten dat de uitspraak van de Tuchtcommissie gehandhaafd blijft.

Download full statement .PDF