Accrediteren bij DSI

DSI biedt u aan uw opleidings- en examentrajecten officieel te accrediteren. Mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan DSI u met accreditatie helpen ervoor te zorgen dat uw medewerkers die het betreft voldoen aan de ESMA-Richtsnoeren die per januari 2018 zijn ingegaan. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat en wat de kosten zijn.

DSI heeft een convenant gesloten met de AFM, waarin DSI borgt dat wie per 2018 DSI-gecertificeerd is voldoet aan de verplichte ESMA-Richtsnoeren. DSI zal op basis van het convenant een lijst publiceren met opleidingen en examens die volstaan voor een DSI-registratie en daarmee voldoen aan de ESMA criteria. DSI heeft ook de onderliggende eindtermen opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

Accreditatie houdt kort gezegd in dat de DSI Accreditatiecommissie bestaande uit deskundigen en experts kwalificaties van derden beoordeelt en goedkeurt indien zij conform de eindtermen voor DSI en daarmee voor de ESMA-Richtsnoeren zijn.

Bedrijven en opleidingsinstituten kunnen hun kwalificaties per direct bij DSI aanbieden voor accreditering voor de ESMA-registers Adviseren Standaard, Adviseren Maatwerk en Informatieverstrekker in het domein Kennis Retail.

Zekerheid met DSI

In het geval van accreditatie staat vast dat de opleiding voor de aangegeven doelgroep aansluit bij de verplichte ESMA-criteria voor vakbekwaamheid. Bij het voldoen aan de overige vereisten zal het behalen van een passende geaccrediteerde kwalificatie toegang geven tot een DSI certificering.

Of op invidueel niveau een medewerker aan de vereisten voldoet en volledig ESMA proof is (en blijft) kan DSI voor u borgen door opname in het betreffende DSI-register.

Accreditatie biedt u dus direct voordelen en vormt de opstap naar volledige zekerheid middels certificering van uw medewerkers. Naast accreditatie van andere opleidingen en examens stelt DSI ook voor de diverse doelgroepen goedgekeurde examens beschikbaar. Voor een overzicht, klik hier.

Hoe u uw opleidingen en examens kunt aanmelden

Aanbieders van kwalificaties bieden deze aan bij de secretaris van de DSI Accreditatiecommissie. Voor de contactgegevens, zie onderaan deze pagina.

Belangrijk om te weten is dat DSI alleen opleidingstrajecten kan beoordelen die besloten worden met een examen.

Voor accreditatie heeft DSI het volgende nodig:

  • Een schriftelijk accreditatieverzoek via email of post
  • De door DSI opgestelde eindtermen moeten in de opleiding worden behandeld
  • Het volledige cursusmateriaal
  • Een uitleg over hoe het examen georganiseerd is
  • Inzicht in hoe een objectieve en toereikende toetsing geborgd is

Kosten
Een accreditatieverzoek kost per traject eenmalig €5000 inclusief BTW. Geaccrediteerde kwalificaties kunnen jaarlijks worden verlengd à €1500 per traject.

Actualisatie eindtermen kostenloos
Het kan zijn dat eindtermen worden geactualiseerd, hetzij vanwege actualisering van de ESMA-Richtsnoeren, hetzij omdat de veranderende praktijk ons daartoe noopt.

Als eindtermen worden geactualiseerd vanuit DSI-zijde, dient heraccreditatie plaats te vinden.

Als een door DSI geaccrediteerde kwalificatie wordt geactualiseerd door een opleidingsorganisatie of deelnemer, moet DSI hierover direct geïnformeerd worden zodat bepaald kan worden of heraccreditatie nodig is. Aan dit alles zijn geen additionele kosten verbonden.

Bovenstaande is vervat in ons Reglement Accreditatieproces. 
Download hier het Reglement Accreditatieproces.

Een accreditatieverzoek opsturen, of heeft u vragen?
Uw verzoek of vraag stuurt u naar:

Accreditatiecommissie DSI
mr. M.A. van der Lecq, secretaris
Postbus 3861
1001 AR Amsterdam

Of per email: accreditatie@dsi.nl.

Bij vragen kunt u uiteraard ook even bellen: 020 - 530 91 76.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.