DSI 2.0: overzichtelijker, handiger en toegespitst op de praktijk

De financiële sector verandert en DSI verandert mee. Vanaf 2018 heeft DSI een nieuwe registerstructuur vanwege de komst van de verplichte ESMA-Richtsnoeren. Ook voor de andere DSI registers verandert er het één en ander. De veranderingen maken de DSI-registers overzichtelijker, eenvoudiger en houden meer rekening met hoe de functies in organisaties in de sector zijn georganiseerd. Hiermee is ons nieuwe registerbouwwerk toekomstbestendig.

Wat verandert er voor u?

De nieuwe ESMA-certificeringen haken aan bij de ESMA-Richtsnoeren. Hiermee kunt u kwalificeren voor de ESMA-criteria voor adviseren of informeren over beleggen. Dit is omdat de ESMA-Richtsnoeren een duidelijk onderscheid vereisen tussen professionals die adviseren en informeren. Wie zich certificeert voor deze registers voldoet aan de ESMA-normen.

DSI sloot een convenant met de AFM over de ESMA-Richtsnoeren. DSI borgt dat professionals die het betreft en die per 2018 over een volledige DSI-certificering beschikken, voldoen aan de ESMA-criteria. Berichtgeving over het convenant vindt u hier

Daarnaast blijft een aantal oorspronkelijke DSI-registers bestaan voor professionals zonder klantcontact die niet onder de ESMA-vereisten vallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor certificeringen als DSI Compliance Professional of DSI Effectenhandelaar.

Ook veranderen de volgende zaken:

  • Voor alle registers (met uitzondering van het register Integriteit) geldt vanaf januari dat professionals minstens een jaar werkervaring moeten hebben in de functie waarvoor zij zich willen certificeren. Hiermee loopt DSI in de pas met de ESMA-Richtsnoeren
  • We laten de 50%-regel los: professionals hoeven niet langer 50% van hun tijd werkzaam te zijn in de functie waarvoor zij gecertificeerd zijn
  • DSI-geregistreerden in onze Wft-registers gaan over naar het Register Integriteit, met vermelding in het openbaar register van DSI
  • De senior-registers worden opgeheven; in plaats daarvan kunnen gecertificeerden per 2018 de functietitel hanteren die zij ook voeren in de eigen organisatie en op deze wijze ook hun senioriteit uitdragen
  • Op verzoek van de sector wordt er binnen het Retail-domein een onderscheid gemaakt tussen Adviseur Beleggen Standaard en Adviseur Beleggen Maatwerk
  • Op verzoek van de sector is een onderscheid gemaakt tussen Retail en Institutioneel
  • Huidige professionals met een passieve registratie zijn per januari niet meer zichtbaar in ons openbaar register. Na 2017 is het niet meer mogelijk een passieve registratie aan te vragen

Overzichtelijk: kandidaat-gecertificeerden en gecertificeerden

DSI vergelijkt de vakbekwaamheid van huidige geregistreerde adviseurs met klantcontact met de ESMA-eindtermen. Komt dit overeen, dan worden zij  per 2018 DSI-gecertificeerd in het betreffende ESMA-register. Wie volledig voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, vaardigheden en integriteit en de laatste Periodieke Toets op alle drie de onderdelen met goed gevolg heeft afgelegd is meteen zichtbaar in het openbaar register van DSI. 

Wie na de vergelijking nog niet helemaal voldoet, is kandidaat-gecertificeerde. Kandidaat-gecertificeerden worden nog niet getoond in ons openbaar register, tot het moment waarop zij aan alle eisen voldoen.

Plaatsing is gebaseerd op de informatie zoals bij DSI bekend en onder het voorbehoud dat de geregistreerde voldoet aan de ESMA-criteria.

Werkgever?
Als deelnemende instelling van DSI kunt u straks via de vernieuwde DSI werkgeversportal gemakkelijk zien wie al voldoet aan de nieuwe eisen en wie nog actie moet ondernemen. Ook ziet u direct wie volgens de ESMA-norm onder supervisie moet werken, en kunt u dit gemakkelijk bijhouden.

Gecertificeerde?
In MijnDSI.nl kunt u straks zien wat uw status is, voor welk register u gecertificeerd bent en welke rol u vervult in uw organisatie. De rol die u vervult of de functietitel die u heeft is dezelfde als die u voert in uw organisatie.

Wat moet ik doen?
Als gecertificeerde hoeft u voorlopig niets te doen. Wij informeren u binnenkort over naar welk register u overgaat, welke onderdelen u eventueel nog moet behalen en welke mogelijkheden hiertoe zijn. Ook informeren wij u dan voor welke examens u zich al kunt inschrijven.

In het onderstaande schema is in één oogopslag te zien wie naar welk register verhuist.

Plaatsing is gebaseerd op de informatie zoals bij DSI bekend en onder het voorbehoud dat de geregistreerde voldoet aan de ESMA-criteria.

Het schema:

Zie hieronder een grafische weergave van de nieuwe DSI registerstructuur (klikken voor groot).

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons bureau Certificering, tijdens kantooruren bereikbaar op 020-620 12 74 (menu-optie 2) of via esmarichtsnoeren@dsi.nl.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.