Op de praktijk toegespitste registers

DSI nam de oude registerstructuur op de schop. De vernieuwde DSI-registers zijn overzichtelijker, eenvoudiger en houden meer rekening met hoe de functies in organisaties in de sector zijn georganiseerd. 

Wat is er veranderd?

DSI's ESMA-certificeringen haken aan bij de ESMA-Richtsnoeren. Hiermee kunt u kwalificeren voor de ESMA-criteria voor adviseren of informeren over beleggen. Dit is omdat de ESMA-Richtsnoeren een duidelijk onderscheid vereisen tussen professionals die adviseren en informeren. Wie zich certificeert voor deze registers voldoet aan de ESMA-normen.

DSI sloot in de zomer van 2017 een convenant met de AFM over de ESMA-Richtsnoeren. DSI borgt dat professionals die het betreft en die per 2018 over een DSI-certificering beschikken, voldoen aan de ESMA-criteria. Berichtgeving over het convenant vindt u hier

Daarnaast heeft DSI een aantal oorspronkelijke registers voor professionals zonder klantcontact die niet onder de ESMA-vereisten vallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor certificeringen als DSI Compliance Professional of DSI Effectenhandelaar.

  • Voor alle registers (met uitzondering van het register Integriteit) geldt dat professionals minstens een jaar werkervaring moeten hebben in de functie waarvoor zij zich willen certificeren. Hiermee loopt DSI in de pas met de ESMA-Richtsnoeren
  • Professionals hoeven niet langer 50% van hun tijd werkzaam te zijn in de functie waarvoor zij gecertificeerd zijn
  • DSI-geregistreerden in onze Wft-registers zijn overgegaan naar het Register Integriteit, met vermelding in het openbaar register van DSI
  • Gecertificeerden kunnen de functietitel hanteren die zij ook voeren in de eigen organisatie en op deze wijze ook hun senioriteit uitdragen
  • Op verzoek van de sector is binnen het Retail-domein een onderscheid gemaakt tussen Adviseur Beleggen Standaard en Adviseur Beleggen Maatwerk
  • Op verzoek van de sector werd een onderscheid gemaakt tussen Retail en Institutioneel
  • Professionals met een passieve registratie zijn niet zichtbaar in ons openbaar register. Het is niet meer mogelijk een passieve registratie aan te vragen

Overzichtelijk: kandidaat-gecertificeerden en gecertificeerden

DSI heeft de vakbekwaamheid van huidige geregistreerde adviseurs met klantcontact vergeleken met de ESMA-eindtermen. Kwamen deze overeen, dan zijn zij DSI-gecertificeerd in het betreffende ESMA-register. Wie voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, vaardigheden en integriteit en de laatste examens in het kader van Permanente Vakbekwaamheid op alle drie de onderdelen met goed gevolg heeft afgelegd, is meteen zichtbaar in het openbaar register van DSI. 

Wie na de vergelijking nog niet helemaal voldeed, is kandidaat-gecertificeerde. Kandidaat-gecertificeerden worden nog niet getoond in ons openbaar register, tot het moment waarop zij aan alle eisen voldoen.

Plaatsing is gebaseerd op de informatie zoals bij DSI bekend en onder het voorbehoud dat de geregistreerde voldoet aan de ESMA-criteria.

Werkgever?
Als deelnemende instelling van DSI kunt u via de vernieuwde DSI werkgeversportal gemakkelijk zien wie al voldoet aan de nieuwe eisen en wie nog actie moet ondernemen. Ook ziet u direct wie volgens de ESMA-norm onder supervisie moet werken, en kunt u dit gemakkelijk bijhouden.

Gecertificeerde?
In MijnDSI.nl kunt u zien wat uw status is, voor welk register u gecertificeerd bent, aan welke voorwaarden u eventueel nog moet voldoen en kunt u de functietitel invullen die u voert in uw organisatie. 

In het onderstaande schema is in één oogopslag te zien wie naar welk register is verhuisd.

Plaatsing is gebaseerd op de informatie zoals die bij DSI bekend was ten tijde van de verhuizing en onder het voorbehoud dat de geregistreerde voldoet aan de ESMA-criteria.

Het schema:

Zie hieronder een grafische weergave van de nieuwe DSI registerstructuur.

DSI's registerbouwwerk

Indien u niet helemaal zeker weet in welk register u thuis hoort in het nieuwe bouwwerk, hebben wij voor u een overzichtelijke beslisboom gemaakt (opklikken voor groot):

DSI's beslisboom

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons bureau Certificering, tijdens kantooruren bereikbaar op 020-620 12 74 (menu-optie 2) of via esmarichtsnoeren@dsi.nl.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.