Mijn DSI

In gesprek met Jerry Brouwer en Joost Melis

Over drijfveren, inspiratiebronnen en DSI

Vanaf 1 juli 2021 is Jerry Brouwer zich volledig gaan richten op Tuchtrecht Banken in de functie van Algemeen Directeur. Gelijktijdig is Joost Melis aangesteld als interim directeur van Stichting DSI. Wat drijft deze heren in hun vak? En wat is hun visie op DSI? Een gesprek met Jerry Brouwer en Joost Melis.

Wie is Jerry Brouwer?

Jerry BrouwerIk ben opgegroeid in Haarlem. Tijdens mijn jeugd was ik geen onverdienstelijke atleet (sprintnummers). Wat veel mensen niet weten is dat ik daarnaast in nog een heel andere sport jeugdkampioen was en dat betrof schaken.

Schaken is misschien wel de atletiek voor je hersenen. Strategie, ordelijk en procesmatig denken en vooral vooruit denken. Ik schaak nu meestal op mijn telefoon (apps). Atletiek probeer ik nog zoveel als dat gaat te beoefenen maar blessures liggen op deze leeftijd natuurlijk op de loer.

Ik heb na wat katholieke scholen rechten gestudeerd in Leiden. De advocatuur en de overheid bleken op dat moment niks voor mij; ik ging werken bij een rechtsbijstandsverzekeraar en was in 1998 in feite één van de eerste specialisten in financieel recht. Dat was toen erg impopulair bij juristen hoe anders is dat nu. Vanuit de inhoud ben ik steeds meer de managementkant op gegaan en ik heb altijd gezocht naar functies die management en inhoud nog wel in zekere mate combineren. Gelet daarop ben ik blij met mijn overstap naar TRB en mijn toekomstplan is om TRB (nog) verder te brengen.

Wie is Joost Melis?

Ik ben 55 jaar jong, vader van 5 kinderen en ik woon in Den Haag. In mijn jeugd had ik de droom om tropenarts te worden. Ik werd uitgeloot voor geneeskunde en ging fiscaal recht studeren. Gedurende mijn loopbaan in de financiële sector heb ik me verder kunnen specialiseren in finance en corporate governance.

Nadat ik afscheid nam als voorzitter van Delta Lloyd Bankengroep, heb ik opdrachten mogen doen voor o.a. BlackRock en Kasbank. De meest uitdagende opdracht was die voor de Bankenvereniging van Iran. Ik hielp hen om compliance control frameworks te introduceren en daarmee aan de internationale AML/CFT regels te voldoen (de FATF 40).

Voor de NVB werkte ik aan een adviesopdracht in het AML/CFT domein ten tijde van de ING schikking. En ik ging werken voor een innovatieve zorgorganisatie GeriCall. Inmiddels ben ik ook mede eigenaar. Met 247 artsen door heel Nederland leveren we spoedzorg aan ouderen met complexe problemen. Doelstelling is om de ouderen te helpen bij een waardige en humane laatste levensfase. Zo ben ik weer een heel klein beetje terug bij mijn jeugddroom. Weliswaar niet als dokter, maar toch…

Wie is voor jullie een inspiratiebron?

Jerry BrouwerJerry: Dat is voor mij makkelijk: Rudolf de Korte, de voorzitter waaronder ik binnen kwam bij DSI. Een zeer bijzonder intrinsiek gedreven mens en een echte leider en visionair. We waren best verschillend, maar onze band was ook uniek. En we waren verenigd in onze gedrevenheid ten aanzien van DSI en integriteit. Als directeur van DSI, waarin je ook nog wel eens wat streng moet zijn in tuchtkwesties of bijvoorbeeld over de normen aangaande vakbekwaamheid heb je een grote mate van vertrouwen en rugdekking nodig. Die gaf hij voor 100% en mede daardoor hebben we denk ik met DSI mooie dingen kunnen doen voor de sector.

Joost: John Maynard Keynes. De grootste econoom van de afgelopen 100 jaar. We weten natuurlijk allemaal wat keynesianisme is. Maar ook zijn inzichten over de irrationaliteit van beleggers (sterke marktefficiency bestaat niet) en over monetaire grootheden (inflation is a root of evil) zijn richtinggevend voor ons denken. De coronasteun van overheden is een ultieme Keynesiaanse politiek geweest.

‘DSI is voor mij het beste keurmerk van de sector’

Jerry Brouwer

DSI staat voor betrouwbaarheid. Wat maakt voor jullie iemand betrouwbaar?

Jerry BrouwerJerry: Best een lastige vraag, want niemand is Roomser dan de Paus. Ik val zelf dan ook eigenlijk nooit terug op de definities die de Dikke Van Dalen geeft zoals; rechtschapen, transparant, komt afspraken na etc. Allemaal zaken waarin iedereen zich wel voor een beetje kan vinden. En vooral uitingen van gedrag.

Voor mij is de essentie van betrouwbaarheid en integriteit wat anders, en zo kijk ik er ook bij tuchtzaken naar. In de kern gaat het mij (maar denk er zelf vooral ook eens over na!) om de intentie van een persoon met zijn gedrag. Wat is zijn bedoeling en welke belangenafweging maakt hij daarbij? Zegt en doet hij iets om daar zelf beter van te worden, of was hij gewoon een keer een beetje naïef en dom?

Toch weer die schaker dus; iemand doet een zet maar wat wil hij daarmee? De intentie van gedrag en daarmee de impact van de intentie wordt bepaald door veel factoren. Het is daarmee een dynamisch geheel en zo kijk ik ook tegen betrouwbaarheid aan.

Overigens ben ik van nature gelukkig goed van vertrouwen ondanks het feit dat ik nogal wat niet integer gedrag zie. En zo wil ik dat graag houden. Ook in mijn leiderschapsstijl, naar voorbeeld van Rudolf zou ik zeggen. Want het beste gezegde dat wij kennen is: zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten!

Joost:  Als iemand primair werkt in het belang van degene die hij/zij adviseert of bijstaat. De afwegingen die iemand dan maakt, zijn van een andere orde dan wanneer iemand primair in het eigen belang werkt.

Waarin heeft DSI volgens jullie in de afgelopen 20 jaar het grootste verschil gemaakt?

Jerry BrouwerJerry: Ik geloof erin dat DSI met haar unieke werkwijze (samenhang tussen screening, certificering en tucht) erin geslaagd is echt een sterk keurmerk neer te zetten. De beleggingsindustrie is zo ongeveer het enige onderdeel van de financiële sector dat via zelfregulering en een convenant haar eigen vakbekwaamheidsnormen bepaalt. En we hebben vast een bijdrage geleverd aan het tegengaan van incidenten, maar dat blijft altijd lastig concreet te krijgen.

Joost: De belangrijkste bijdrage die DSI levert is het bewaken van de integriteit van de kapitaalmarkten. En DSI doet dit door strikte zelfregulering. De overheid hoeft niet te reguleren of en wanneer personen vakbekwaam zijn om actief te kunnen zijn op de kapitaalmarkten. Dat doet DSI voor de overheid.

'De belangrijkste bijdrage die DSI levert, is het bewaken van de integriteit van de kapitaalmarkten'

Joost Melis

Welke kansen zien jullie voor DSI in de komende jaren?

Jerry Brouwer

Jerry: Dat is moeilijk om zo vast te stellen. Er zal een duidelijke herijking van de strategie moeten komen gelet op onder andere de krimpende sector (certificering) en toenemende concurrentie (screening).

Ik denk dat er voor DSI aan certificeringskant kansen liggen waarbij gedacht kan worden aan onderwerpen als duurzaamheid (duurzaam beleggen) en anti-witwassen (vakbekwaamheid en integriteit). Voor screening liggen er ook absoluut mogelijkheden, al is dat een hele andere markt. Belangrijkste tip die ik kan geven, is dat DSI vooral zichzelf moet blijven en dus onderscheidend als instituut voor en door de sector.

Joost: Deze vraagt impliceert waar ik groeimogelijkheden zie. Om eerlijk te zijn vind ik dat niet relevant. Ik vind dat we bij DSI ons gewone werk (screenen en certificeren) buitengewoon goed moeten doen (snel en foutloos). Digitalisering en robotisering is een realiteit van iedere bedrijfstak. DSI zal hier optimaal op moeten inspelen.