Mijn DSI

Clemens Spoorenberg

Voorzitter DSI Accreditatiecommissie | Interview DSI Jaarverslag 2020

Als voorzitter van de DSI Accreditatiecommissie houdt Clemens Spoorenberg zicht op de ontwikkelingen in de financiële sector. ‘Een vakbekwaam advies mag tijd kosten.’

Permanent Vakbekwaam

Spoorenberg wijdde vrijwel zijn hele carrière aan opleidingen en de vakbekwaamheid van professionals in de financiële sector, voornamelijk bij opleider NIBE-SVV. Daarnaast is hij jarenlang voorzitter geweest van the European Banking & Financial Services Training Association.

Volgens Spoorenberg heeft het aan kennis nooit ontbroken. ‘Het ontbrak de professionals eerder aan integriteit en empathisch vermogen. Vergeet niet dat beleggen lange tijd niet zo populair was. Financiële producten zijn meer gemeengoed geworden, de welvaartstijging van de laatste drie decennia heeft veel veranderd, dat stelt andere eisen aan professionals.’

‘Als je alleen maar technische kennis hebt, adviseer je niet in het belang van de klant’

Met zijn korte terugblik schetst de voorzitter van DSI’s Accreditatiecommissie gelijk ook het belang van permanente educatie. ‘Sinds 2019 moet iedereen die onder de ESMA richtsnoeren valt aantoonbaar vakbekwaam zijn en blijven. Via DSI waarborgen wij dit met het Permanent Vakbekwaam programma.’

Het programma Permanent Vakbekwaam is in 2020 gestart, en Spoorenberg kijkt terug op een goed jaar, waarin de kwaliteit van de examens volgens hem meer dan voldoende was. Hij is voorstander van de huidige werkwijze waarin DSI niet zozeer de inhoud van alle opleidingen hoeft te checken, maar kan focussen op de accreditatie van examens.

Integriteit en empathisch vermogen

Als Spoorenberg vertelt over vakbekwaamheid, belicht hij een aantal resultaten van de constante aandacht voor deskundigheid. ‘Dankzij permanente educatie blijft je kennis op peil en blijf je bij als wet- en regelgeving verandert. Maar het gaat ook over integriteit en empathisch vermogen, de vaardigheid om te achterhalen wat je klant echt wil, welke risico’s hij wil lopen en of wat hij wil ook past bij zijn levensloop.’

Spoorenberg geeft het voorbeeld dat in tegenstelling tot vroeger een adviseur begint met het leren kennen van een klant. De adviseur brengt het klantprofiel in kaart en stuurt dat eerst naar de klant met de vraag of die zich erin herkent. ‘Gelukkig is de laatste jaren bij financiële dienstverleners echt doorgekomen dat dat tijd mag kosten.’

‘Dankzij permanente educatie blijft je kennis op peil en blijf je bij als wet- en regelgeving verandert’

Duurzaam beleggen

DSI werkt met gespecialiseerde adviescommissies die de eindtermen bepalen voor ieder register. Zij beoordelen de examens die opleidingsinstituten op basis van deze eindtermen ter goedkeuring voorleggen aan DSI. De Accreditatiecommissie geeft dan de uiteindelijke goedkeuring voor het geheel. Spoorenberg waardeert deze werkwijze: ‘Onze adviescommissies gaan alle examenvragen door, dat gaat er grondig aan toe. Ook beoordelen we periodiek of de eindtermen nog actueel zijn.’

Maar hij is ook kritisch: ‘Er is in het eerste jaar veel werk in gaan zitten, ik denk dat dat wel efficiënter kan.’ Ook heeft hij een wens voor de nabije toekomst: ‘Duurzaam beleggen zit al wel in de eindtermen, maar dat zou wat mij betreft nog zwaarder mogen, bijvoorbeeld in een apart ESG-certificaat. Daarmee kan de sector laten zien dat ze dit thema echt serieus neemt.’

Nieuwsgierig naar andere interviews in het DSI Jaarverslag 2020?

“Een integer advies is gebaseerd op zoveel mogelijk invalshoeken”                            

Lukas Daalder
Managing Director BlackRock

Lees meer
“Met gepaste trots kijken we terug op een bewogen jaar”                                                                         

Malon van Eerde, Paul Schuiling en Marieke de Beer
Management Team DSI

Lees meer
“Je stapt ook niet in een auto zonder rijbewijs”                                                                  

Rob Wesselius
Business Manager Financial Market ING Wholesale Banking

Lees meer

Download het DSI Jaarverslag 2020