Mijn DSI

Malon van Eerde, Marieke de Beer en Paul Schuiling

Management Team DSI | Interview DSI Jaarverslag 2020

Het programma Permanent Vakbekwaam werd succesvol ingevoerd, iedereen werkte grotendeels thuis en er kwamen nieuwe collega’s in bestuur en managementteam. In alle opzichten was 2020 een bewogen jaar, vertellen de MT-leden.

Van bijna honderd procent kantoor naar honderd procent thuiswerken, was nogal een overgang voor DSI in maart 2020. ‘Vanaf het moment dat thuiswerken vanuit de overheid de norm werd, hebben we het geregeld. Dat ging best snel’, vertelt MT-lid Paul Schuiling. En dat terwijl DSI daarvoor net het programma Permanent Vakbekwaam invoerde. ‘Dat was echt een mooie prestatie. De keuze voor e-learnings voor Permanent Vakbekwaam sloot daar goed op aan. Professionals konden gewoon vanuit huis het PV programma volgen’, voegt hij eraan toe. ‘Wij verwachten dat gecertificeerden jaarlijks hun kennis actualiseren en willen dat laagdrempelig aanbieden voor de cursisten. Daarin hebben we goed geluisterd naar de sector, maar ook naar wat de samenleving en toezichthouders daarvan verwachten.’

‘Met gepaste trots kijken we terug op een bewogen jaar’

De drie MT-leden roemen de flexibiliteit van hun collega’s en zijn trots op de manier waarop de collega’s met de Covid-19 maatregelen zijn omgegaan en onze klanten hebben bediend. ‘Het was een intense periode, die voor iedereen veel impact had.’

Nieuwe gezichten

Het bestuur en het managementteam verwelkomden een aantal nieuwe collega’s in 2020. In het bestuur volgde Tanja Nagel per 1 juli Dirk Schoenmaker op als voorzitter van DSI. Martin Heuvelmans en Simone Huis in ‘t Veld traden in september toe als bestuurslid. En in het MT trad Malon van Eerde in dienst als manager Finance en Marieke de Beer als manager Marketing en Communicatie.

De drie MT-leden roemen de flexibiliteit van hun collega’s in dit lastige corona jaar

Vanwege Covid-19 maatregelen leerden De Beer en Van Eerde de organisatie vooral via het scherm kennen. Marieke de Beer: ‘Omdat je geen spontane ontmoetingen hebt, moet je meer initiatief nemen om nieuwe collega’s te leren kennen.’ Malon van Eerde vult aan: ‘Veel kennismakingsgesprekken vinden gewoonlijk plaats bij de koffieautomaat.’

De Beer zette direct haar tanden in de marketing van DSI, onder andere via een nieuwe website: ‘We willen nog duidelijker zijn over wat we doen, meer gericht op onze klanten. Om onze missie te realiseren, zijn en blijven we in gesprek met financiële instellingen en professionals over integriteit en vakbekwaamheid en zorgen we voor een goede basis aan communicatiekanalen waarmee we deze doelgroepen kunnen bereiken

Positief resultaat

In 2020 is hard gewerkt aan MijnDSI, het persoonlijke deel van de website voor geregistreerden, aanvragers en deelnemers. ‘Vernieuwing was nodig, maar de kinderziektes bij de oplevering in 2021 zijn een behoorlijke teleurstelling’, vertelt Paul Schuiling.

Hoewel 2020 een bewogen jaar was, kijken de MT-leden er positief op terug. Malon van Eerde: ‘We hebben 2020 met een positief resultaat kunnen afsluiten door te anticiperen op een dalend aantal screenings.’ Bij het uitbreken van de Corona pandemie, merkte DSI daarvan direct de gevolgen. ‘Het aantal vacatures in de financiële sector werd vanaf maart 2020 door Covid-19 tijdelijk minder, waardoor er direct een effect te zien was in de aanvragen van het aantal screenings’, vertelt Van Eerde. Dit effect heeft zich gedurende het jaar weer hersteld, waardoor de impact beperkt is gebleven.

Certificering is een stabiele tak gebleken in de dienstverlening van DSI. Het verkrijgen en onderhouden van vakkennis en kennis over integriteit is en blijft voor de financiëel professional een kernbehoefte voor het vakbekwaam uitoefenen van zijn of haar werk.

Ook Marieke de Beer ziet nog veel mogelijkheden om de toegevoegde waarde van een certificering verder te vergroten: ‘Ons doel om meer thematische bijeenkomsten voor onze klanten te organiseren, is door de Covid-19 maatregelen niet van de grond gekomen, maar die ambitie staat nog fier overeind. Wel hebben we in 2020 meer online interactie met klanten gerealiseerd door de vernieuwde website en e-mailmarketing’.

Paul Schuiling kijkt dan ook met vertrouwen naar de toekomst: ‘In onze missie de markt nog betrouwbaarder te maken, bieden we een combinatie van diensten aan, van het programma Permanent Vakbekwaam, tot het geven van informatie over belangrijke trends in wet- en regelgeving, tot aandacht vragen voor het thema integriteit. Als MT zetten we ons ervoor in zo veel mogelijk effect te bereiken met de inzet van bestuur, de directeur en medewerkers van DSI. Dat leidt zonder twijfel tot het vergroten van het integriteitsbesef en de vakbekwaamheid in de financiële sector.’

Nieuwsgierig naar andere interviews in het DSI Jaarverslag 2020?

“Je stapt ook niet in een auto zonder rijbewijs”                                                                  

Rob Wesselius
Business Manager Financial Market ING Wholesale Banking

Lees meer
“Ik ben er van overtuigd dat vrijwel iedereen een goed moreel kompas heeft.”

Tanja Nagel
Bestuursvoorzitter DSI 

Lees meer
“Tuchtzaken moeten niet alleen over de soldaten gaan, we moeten ook de generaals aanspreken”

Mark van der Lecq
Jurist Tuchtrecht                                                           

Lees meer

Download het DSI Jaarverslag 2020