Mijn DSI

Bestuur

Het bestuur is als hoogste orgaan van DSI belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur stelt het beleid en de begroting vast. Hierbij richt zij zich naar het belang en de doelstellingen van de stichting. Het Bestuur benoemt de algemeen directeur, de leden van de vaste en ad hoc commissies en de accountant. De voorzitter van het bestuur is onafhankelijk van de brancheorganisaties.

Bestuur

Tanja Nagel, voorzitter
Eelco Dubbeling, vice-voorzitter, namens de Nederlandse Vereniging van Banken
Martin Heuvelmans, penningmeester, namens het Verbond van Verzekeraars
Theo Andringa, namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
Inge van den Doel, namens de Pensioenfederatie
Iris van de Looij, namens de Dutch Fund and Asset Management Association
Matthijs Pars, namens de Association of Proprietary Traders
Simone Huis in ‘t Veld, namens Euronext Amsterdam

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester.

Directie

Joost Melis, algemeen directeur

Organisaties gerepresenteerd in DSI:
Nederlandse Vereniging van Banken
Association of Proprietary Traders
Vereniging van Vermogensbeheerders & -adviseurs
Verbond van Verzekeraars
Pensioenfederatie
Dutch Fund and Asset Management Association
Euronext Amsterdam