Mijn DSI

Reglementen & statuten

Op deze pagina vindt u onze reglementen & statuten. U kunt deze downloaden in .pdf-formaat.

DSI Accreditatiereglement

Dit reglement betreft de samenstelling, benoeming en taken van de Accreditatiecommissie en de onderliggende adviescommissies. Verder staat hierin de procedure voor accrediteren en actualiseren van opleidingen/examens. Download hier het Accreditatiereglement.

Op de accreditatie van examens die toegang bieden tot de ESMA registers is het reglement accreditatievoorwaarden van toepassing. Download hier het reglement accreditatievoorwaarden.

DSI Privacy statement

Het privacyreglement bevat de regels omtrent de omgang met vertrouwelijke gegevens die DSI in het kader van haar dienstverlening verzameld heeft. U downloadt het reglement door hier te klikken.

Convenant AFM-DSI

DSI en toezichthouder Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) sloten een convenant over samenwerking ter bevordering van het integriteittoezicht en de handhaving van deskundigheid en betrouwbaarheid van personen werkzaam bij een onder toezicht staande instelling. Het hele convenant kunt u downloaden door hier te klikken.

DSI Klachtenregeling

Uiteraard hopen wij dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Als u een vraag, klacht of suggestie hebt waarmee wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren, horen wij dit graag. Wij hechten waarde aan uw mening en zoeken graag naar een passende oplossing.

U kunt uw vraag, klacht of suggestie op verschillende manieren aan ons doorgeven:

Telefonisch via 020-6201274
Per e-mail via info@dsi.nl
Schriftelijk: t.a.v. de directie, Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam