Accreditatie en examens

DSI accrediteert examens die ons worden aangeboden. Hier leest u hoe accreditatieverzoeken kunnen worden aangeboden en vindt u een lijst met geaccrediteerde examens.

Accreditatie houdt kort gezegd in dat de DSI Accreditatiecommissie bestaande uit diverse deskundigen kwalificaties van derden beoordeelt en goedkeurt indien deze conform de eindtermen zijn.

Partijen kunnen hun kwalificaties bij DSI aanbieden voor accreditering. Bij het voldoen aan de vereisten zal het behalen van een passende geaccrediteerde kwalificatie toegang geven tot een DSI certificering.

Per 2020 accrediteert DSI ook opleidingsinstituten in het kader van het Permanent Vakbekwaam-programma.

Hoe u uw opleidingen en examens kunt aanmelden

Aanbieders van kwalificaties bieden deze aan bij de secretaris van de DSI Accreditatiecommissie. Voor de contactgegevens, zie onderaan deze pagina.

Belangrijk om te weten is dat DSI alleen opleidingstrajecten kan beoordelen die besloten worden met een examen.

Voor accreditatie heeft DSI het volgende nodig:

  • Een schriftelijk accreditatieverzoek via email of post
  • De door DSI opgestelde eindtermen moeten in de opleiding worden behandeld
  • Het volledige cursusmateriaal
  • Een uitleg over hoe het examen georganiseerd is
  • Inzicht in hoe een objectieve en toereikende toetsing geborgd is

Kosten
Een accreditatieverzoek kost per traject eenmalig €5000 inclusief BTW. Geaccrediteerde kwalificaties kunnen jaarlijks worden verlengd à €1500 per traject.

Actualisatie eindtermen kostenloos
Het kan zijn dat eindtermen worden geactualiseerd, hetzij vanwege actualisering van wet- en regelgeving, hetzij omdat de veranderende praktijk ons daartoe noopt.

Als eindtermen worden geactualiseerd vanuit DSI-zijde, dient heraccreditatie plaats te vinden.

Als een door DSI geaccrediteerde kwalificatie wordt geactualiseerd door een opleidingsorganisatie of deelnemer, moet DSI hierover direct geïnformeerd worden zodat bepaald kan worden of heraccreditatie nodig is. Hieraan zijn geen additionele kosten verbonden.

Bovenstaande is vervat in ons Reglement Accreditatieproces. 
Download hier het Reglement Accreditatieproces.

Een accreditatieverzoek opsturen, of heeft u vragen?
Uw verzoek of vraag stuurt u naar:

Accreditatiecommissie DSI
mr. M.A. van der Lecq, secretaris
Postbus 3861
1001 AR Amsterdam

Of per email: accreditatie@dsi.nl.

Bij vragen kunt u uiteraard ook even bellen: 020 - 530 91 76.

Geaccrediteerde ESMA-examens

Hier vindt u een overzicht van de door de DSI Accreditatiecommissie geaccrediteerde examens in het kader van certificering voor een DSI ESMA-register.

Lindenhaeghe

MiFID II / ESMA Kennis Adviseren Maatwerk

 

MiFID II / ESMA Kennis Adviseren Standaard

 

MiFID II / ESMA Kennis Informatieverstrekker

 

MiFID II / ESMA Vaardigheden Adviseren

 

MiFID II / ESMA Vaardigheden Informeren

NIBE-SVVESMA Retail kennisexamen Adviseren Maatwerk
 ESMA Retail kennisexamen Adviseren Standaard
 ESMA Retail kennisexamen Informeren
 ESMA Retail vaardighedenexamen Informeren
 ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Standaard
 ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Maatwerk
EIFD 
(het exameninstituut van Dukers & Baelemans)
MiFID II / ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail)
 MiFID II / ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Standaard (Retail)
 

MiFID II / ESMA Kennisexamen Informeren Beleggen (Retail)

 

MIFIDII/ESMA Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen (Retail)

 

MIFIDII/ESMA Vaardighedenexamen Informeren Beleggen (Retail)

Dukers & Baelemans

Leergang Vermogensplanner (Retail) (Vaardigheden)
NCIE-learning Algemeen
 E-learning Retail
 E-learning Institutioneel
 Workshop Integriteit & Kritische oordeelsvorming (Retail)
 Workshop Integriteit & Kritische oordeelsvorming (Institutioneel)
Vrije UniversiteitAdvice Institutional
 Inform Institutional
 Deficiency Instutional (voor wie een CFA level 3- of VBA-diploma hebben)
The Financial
Markets Academy
Deficiëntietoets Adviseren Treasury
(voor wie een ACI Dealing Certificaat heeft)
 Informeren Treasury
 Deficiëntietoets Informeren Treasury
(voor wie een ACI Dealing Certificaat of ACI Operations Certificaat hebben)

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.