Certificering

Bij stichting DSI kunt u zich als financiële professional certificeren, of u nu als werknemer of als ZZP-er werkzaamheden verricht voor een aan DSI deelnemende financiële instelling. Daarmee laat u uw (potentiële) cliënten en uw omgeving zien dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en eisen op het gebied van integriteit, kennis en vakbekwaamheid.

Ook verzekert u zich ervan dat u voldoet aan de verplichte ESMA-Richtsnoeren.

Waarom certificeren bij DSI?

Dé norm

 • DSI-certificering is sinds 1999 dé norm in de beleggingssector
 • Honderden financiële ondernemingen zijn aangesloten bij DSI en stellen DSI-certificering verplicht voor beleggingsprofessionals
 • Duizenden financieel professionals zijn DSI-gecertificeerd en tonen hiermee hun vakbekwaamheid en integriteit aan

Onderscheidend

 • Met uw DSI-certificering toont u klanten, prospects en vakgenoten aan dat u integriteit en vakbekwaamheid hoog in het vaandel heeft staan
 • U biedt klanten de zekerheid dat u zich houdt aan de DSI-gedragscode en aantoonbaar voldoet aan de meest actuele eisen op uw vakgebied
 • Uw certificering is zichtbaar in het openbare register op dsi.nl

Betrokken

 • DSI is opgericht door de sector zelf om de integriteit en deskundigheid in de sector te bevorderen. DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering
 • Professionals die zelf werkzaam zijn in de sector hebben zitting in diverse commissies die adviseren over de voorwaarden voor DSI-certificering
 • U voldoet als financieel professional aan de actuele eisen die de sector aan u stelt

Betrouwbaar

 • DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering tegen kostprijs 
 • Uw certificering bij DSI schept vertrouwen, doordat helder is aan welke normen u voldoet en dit inzichtelijk is via het openbare DSI-register op dsi.nl
 • DSI-certificering is onderdeel van een convenant met de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Certificering aanvragen of wijzigen

Welke voordelen biedt een DSI-certificering?

Een bij DSI gecertificeerde  professional:

 • Is gescreend
 • Is getraind in het herkennen van en omgaan met integriteitsdilemma’s
 • Is aantoonbaar deskundig
 • Is verplicht zich regelmatig te laten toetsen (Periodieke Toets)
 • Leeft de Gedragscode na
 • Valt onder het tuchtrecht

Een certificering voor iedere functiegroep

DSI telt 13 registers waarvoor u zich kunt certificeren. Ook uw beroepsgroep kent er één. Kijk op de DSI Registers-pagina voor een overzicht. Op de Tarieven-pagina vindt u de tarieven.

Veelgestelde vragen

 • Is een DSI-certificering verplicht?

  Een DSI-certificering is dé norm in de beleggingssector. Honderden financiële ondernemingen in Nederland zijn aangesloten bij DSI en stellen een certificering bij DSI verplicht voor beleggingsprofessionals. DSI is op initiatief van de sector opgericht om invulling te geven aan zelfregulering en heeft een convenant met de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

  Het is niet wettelijk verplicht om bij DSI aangesloten of gecertificeerd te zijn. Wél is het een wettelijke verplichting voor financiële ondernemingen om een integere bedrijfsvoering  te borgen. Daar helpt DSI bij, door de deskundigheid en integriteit van financieel professionals te bevorderen en te bewaken.

 • Wat is de meerwaarde van certificering bij DSI?

  U toont klanten, prospects, uw werkgever en de toezichthouder hiermee  objectief aan dat u integriteit en vakbekwaamheid hoog in het vaandel heeft staan en hierin investeert. DSI-certificering is een waardevol visitekaartje.

 • Waarin onderscheidt DSI zich ten opzichte van soortgelijke instanties?

  DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering. De aanpak van DSI kenmerkt zich door een systeem dat de integriteit en deskundigheid van financieel professionals enerzijds bevordert en aantoonbaar maakt en dat anderzijds ook ingrijpt als daar noodzaak  toe is.

  Iedere professional die DSI-gecertificeerd is is uitvoerig gescreend, beschikt  over relevante opleidingen en werkervaring,  heeft trainingen doorlopen om  goed met integriteitdilemma’s om te kunnen gaan en wordt periodiek getoetst op het gebied van integriteit en vakbekwaamheid. Bovendien committeren gecertificeerden zich aan de DSI-gedragscode. Wordt deze overtreden, dan is tuchtrecht van toepassing. Dit ‘gesloten systeem’ maakt dat consumenten, werkgevers en toezichthouders erop kunnen vertrouwen dat gecertificeerden aan de meest recente eisen voldoen die de sector stelt.

 • Hoe wordt toezicht gehouden op een integere bedrijfsvoering door DSI zelf?

  De procedures van DSI zijn vastgelegd in de AO/IB (administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen) Een accountant houdt toezicht op de naleving door DSI van deze procedures en rapporteert hierover aan zowel het bestuur als de AFM (in het kader van het convenant tussen DSI en de AFM).

 • Kan ik me in meerdere registers laten opnemen?

  Dat kan indien u voldoet aan de  functieprofielen en de toelatingseisen. Eén van de voorwaarden is dat u een bepaald percentage van uw tijd besteed aan de werkzaamheden behorende bij het DSI-register. Een overzicht van de verschillende DSI-registers en bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

 • Moet ik een integriteitsmodule al hebben gedaan om voor een register in aanmerking te komen?

  Nee, nadat u zich heeft ingeschreven in een DSI-register heeft u nog 3 maanden de tijd om de DSI-Integriteitsmodule te behalen. Is voor het register waarin u zich wilt inschrijven ook deelname aan de workshop ethiek een voorwaarde, dan heeft u na inschrijving nog een jaar de tijd om deze workshop te volgen

 • Ik besteed niet meer voldoende van mijn werktijd aan de bij het register behorende werkzaamheden. Hoe geef ik dit door?

  Indien u nog wel werkzaam bent bij de financiële instelling waaronder u geregistreerd staat, maar niet meer voldoet aan de eisen voor een actieve registratie, kunt u dit doorgeven via uw MijnDSI account. U maakt gebruik van de online formulieren ‘ wijziging werkzaamheden’. U kunt de wijziging ook per e-mail doorgeven (info@dsi.nl). Geeft u dan duidelijk aan welke registratie het betreft en vanaf welke datum u niet meer voldoet aan de eisen.

 • Ik ben geen werknemer. Kan ik mij ook certificeren?

  Jazeker. U kunt zich certificeren als ZZP'er, als u uitzendkracht bent of gedetacheerd, als franchisenemer of als medewerker van een instelling die is aangesloten op de AFM-vergunning van een DSI-deelnemer.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.