Certificering wijzigen

U heeft al een DSI-registratie dus u bent al gecertificeerd. Maar u bent verhuisd, u heeft een andere werkgever, u wilt actieve registratie omzetten in een passieve of uw registratie zelf wijzigen of een certificering toevoegen? Op deze pagina vindt u uitleg hoe u dit kunt regelen via uw persoonlijke MijnDSI.nl-account.

Wijzigen tijdelijk niet mogelijk

Wegens voorbereidingen voor de overgang naar een nieuw, op ESMA georiënteerd systeem is MijnDSI per 1 december tot begin januari niet beschikbaar. U kunt daarom tijdelijk geen wijzigingen doorvoeren. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Certificering via info@dsi.nl of 020-620 12 74 (menu optie 2).

Mogelijke situaties

 • Wijziging van werkgever

  Het in overleg met de financiële sector opgestelde Algemeen Reglement van DSI verplicht geregistreerden het te melden wanneer zij een nieuwe werkgever hebben. U kunt uw nieuwe werkgever doorgeven in uw beveiligde MijnDSI.nl-omgeving.

  Noot: Bent u in uw organisatie (mede-)beleidsbepaler en bent u in uw huidige functie al getoetst door de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank? Dan geldt voor u een andere procedure. Neemt u contact op met DSI.nl.

  Als u wilt doorgeven dat u een nieuwe werkgever heeft, dan moet u bij uw wijzigingsverzoek een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Tijdens het invullen van het wijzigingsverzoek krijgt u de keuze om uw VOG digitaal (€ 24,55) of persoonlijk via het gemeentehuis/stadsdeelkantoor (€ 30,05) aan te vragen. Het duurt ongeveer twee weken voordat u de VOG ontvangt. De originele VOG stuurt u per post op naar:

  DSI 
  Postbus 3861 
  1001 AR Amsterdam.

  Nieuwe screening
  Het is standaard procedure dat DSI bij verandering van werkgever een wettelijke personeelsscreening uitvoert. Na afhandeling van uw wijzigingsaanvraag ontvangt u dus ook het digitale DSI Screeningsrapport, met daarin alle bevindingen. 

 • Wijziging van werkgever en register

  U verandert niet alleen van werkgever, maar ook van register? Volgens het in overleg met de financiële sector opgestelde Algemeen Reglement van DSI bent u verplicht de wijziging van werkgever door te geven aan ons. Zie 'Wijziging van werkgever' hoe de procedure in zijn werk gaat. Wilt u ook van register veranderen, dan is het vereist dat u voldoet aan de opleidings- en ervaringsvereisten van dat register. 

  In ons overzicht van de DSI Registers kunt u lezen welke eisen worden gesteld aan uw (nieuwe) register.

 • Een additioneel register toevoegen

  U bent al gecertificeerd bij DSI en wilt een nieuwe certificering toevoegen, bijvoorbeeld omdat u in uw organisatie of als zelfstandige meerdere rollen vervult. 

  U dient te voldoen aan de opleidings- en ervaringsvereisten. In ons overzicht van de DSI Registers kunt u lezen welke eisen worden gesteld aan uw (nieuwe) register.

 • Passieve registratie activeren

  U kunt uw passieve registratie activeren, zodra u weer aan de eisen voor een actieve registratie voldoet:

  • u werkt (weer) bij een aan DSI deelnemende instelling;
  • u bent (weer) werkzaam in Nederland;
  • u voldoet (weer) aan het voor het register geldende minimum percentage of uren waarin u de werkzaamheden uitvoert die horen bij het register.

  Als uw registratie langer dan twee jaar passief was, dient u daarnaast over de meest recente Integriteitsmodule of periodieke toets behorend bij het register te beschikken. U krijgt hier na activering van de registratie nog drie maanden de tijd voor. Controleer hier welke integriteitsmodule voor uw registratie van toepassing is of controleer hier hier of er momenteel een periodieke toets loopt voor uw registratie waaraan u kunt deelnemen. Mocht u al in het bezit zijn van een van deze diploma’s, stuurt u deze dan mee met uw verzoek.

  Via uw eigen MijnDSI account kunt u het verzoek ‘Activeren passieve registratie’ indienen. Bij dit verzoek wordt tevens een screening uitgevoerd.

 • Beëindiging dienstverband (passieve registratie)

  U wilt uw actieve registratie omzetten in een passieve, omdat u bijvoorbeeld uit dienst gaat of een andere functie heeft, maar u wél uw DSI-registratie wilt behouden.

  U kunt uw registratie voor onbeperkte duur passief behouden indien u:
  1) tijdelijk niet werkzaam bent bij een aan DSI deelnemende financiële onderneming. Een aanvraag voor een passieve registratie kunt u doen door middel van het online formulier op MijnDSI.nl.
  2) bij een deelnemende financiële onderneming een functie gaat bekleden waarvoor DSI geen registratie voert (wijziging van werkzaamheden), dan kunt u DSI een schriftelijke verklaring toesturen waarin dit bevestigd wordt.
  3) werkt of gaat werken in het buitenland (al dan niet bij een deelnemende financiële onderneming, al dan niet als 'expat'), dan kunt u DSI een schriftelijke verklaring van uw werkgever toesturen.

  Na ontvangst van de aanvraag, of een verklaring van u en/of uw werkgever bij wijziging van werkzaamheden, zal DSI uw registratie omzetten in een passieve registratie.

  Ga hier naar het desbetreffende online formulier.

 • Registratie beëindigen

  U wilt uw registratie beëindigen. Dit kan op twee manieren: schriftelijk of per email.

  U kunt uw beëindiging emailen naar info@dsi.nl, of opsturen naar:

  DSI
  Postbus 3861
  1001AR Amsterdam.

 • Hoe kan ik mij herregistreren?

  Als u binnen vier maanden na beëindiging van uw DSI-registratie wenst te herregistreren, dan kan dit door contact op te nemen met de afdeling Certificering van DSI, via telefoonnummer 020-620 12 74 of via mail: info@dsi.nl

  Als uw registratie langer dan 4 maanden geleden beëindigd is dan kunt u via uw MijnDSI-account een nieuw verzoek indienen (met uitzondering van de ex-werkgeversverklaringen die al in ons bezit zijn). U moet dan ook aan de dan geldende opleidingsvereisten voldoen. U kunt geen aanspraak meer maken op uw oude registratie of Overgangsregeling.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.