Certificering wijzigen

U heeft al een DSI-registratie dus u bent al gecertificeerd. Maar u bent verhuisd, u heeft een andere werkgever, u wilt actieve registratie omzetten in een passieve of uw registratie zelf wijzigen of een certificering toevoegen? Op deze pagina vindt u uitleg hoe u dit kunt regelen via uw persoonlijke MijnDSI.nl-account.

Mogelijke situaties

 • Wijziging van werkgever

  Het in overleg met de financiële sector opgestelde Algemeen Reglement van DSI verplicht geregistreerden het te melden wanneer zij een nieuwe werkgever hebben. U kunt uw nieuwe werkgever doorgeven in uw beveiligde MijnDSI.nl-omgeving.

  Noot: Bent u in uw organisatie (mede-)beleidsbepaler en bent u in uw huidige functie al getoetst door de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank? Dan geldt voor u een andere procedure. Neemt u contact op met DSI.nl.

  Als u wilt doorgeven dat u een nieuwe werkgever heeft, dan moet u bij uw wijzigingsverzoek een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Tijdens het invullen van het wijzigingsverzoek krijgt u de keuze om uw VOG digitaal (€ 24,55) of persoonlijk via het gemeentehuis/stadsdeelkantoor (€ 30,05) aan te vragen. Het duurt ongeveer twee weken voordat u de VOG ontvangt. De originele VOG stuurt u per post op naar:

  DSI 
  Postbus 3861 
  1001 AR Amsterdam.

  Nieuwe screening
  Het is standaard procedure dat DSI bij verandering van werkgever een wettelijke personeelsscreening uitvoert. Na afhandeling van uw wijzigingsaanvraag ontvangt u dus ook het digitale DSI Screeningsrapport, met daarin alle bevindingen. 

 • Wijziging van werkgever en register

  U verandert niet alleen van werkgever, maar ook van register? Volgens het in overleg met de financiële sector opgestelde Algemeen Reglement van DSI bent u verplicht de wijziging van werkgever door te geven aan ons. Zie 'Wijziging van werkgever' hoe de procedure in zijn werk gaat. Wilt u ook van register veranderen, dan is het vereist dat u voldoet aan de opleidings- en ervaringsvereisten van dat register. 

  In ons overzicht van de DSI Registers kunt u lezen welke eisen worden gesteld aan uw (nieuwe) register.

 • Een additioneel register toevoegen

  U bent al gecertificeerd bij DSI en wilt een nieuwe certificering toevoegen, bijvoorbeeld omdat u in uw organisatie of als zelfstandige meerdere rollen vervult. 

  U dient te voldoen aan de opleidings- en ervaringsvereisten. In ons overzicht van de DSI Registers kunt u lezen welke eisen worden gesteld aan uw (nieuwe) register.

 • Passieve registratie aanvragen niet meer mogelijk

  Sinds januari 2018 is het niet meer mogelijk een passieve registratie aan te vragen. De passieve registratie was een mogelijkheid als bijvoorbeeld uw dienstverband bij uw werkgever werd beëindigd. 

  Bestaande passieve registraties blijven behouden. Wel zijn passieve registraties niet langer zichtbaar in ons openbaar register. 

  Mogelijk komt u in aanmerking voor een actieve certificering, bijvoorbeeld als gevolg van het vervallen van de 50% werkervaringseis die DSI tot januari 2018 stelde. Neem hierover contact met ons op, wij adviseren u graag.

 • Passieve registratie activeren

  U kunt uw passieve certificering omzetten naar een kandidaat- certificering, zodra u aan de volgende eisen voldoet:

  • u werkt (weer) bij een aan DSI deelnemende instelling;
  • u bent (weer) werkzaam in Nederland;

  Voor een volledige certificering moet u daarnaast voldoen aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen behorend bij de certificering. Pas als uw certificering volledig is, is deze weer zichtbaar in het openbaar register op www.dsi.nl.

  Via uw eigen MijnDSI account kunt u het verzoek ‘Activeren passieve registratie’ indienen. Bij dit verzoek wordt tevens een screening uitgevoerd.

 • Registratie beëindigen

  U wilt uw registratie beëindigen. Dit kan op twee manieren: schriftelijk of per email.

  U kunt uw beëindiging emailen naar info@dsi.nl, of opsturen naar:

  DSI
  Postbus 3861
  1001AR Amsterdam.

Begin uw wijzigingsprocedure

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.