DSI Adviseren Beleggen Maatwerk Retail

Functieomschrijving

De Adviseur Beleggen Maatwerk Retail adviseert niet-professionele beleggers over voor de cliënt passende beleggingsoplossingen. Dit kunnen zowel maatwerkoplossingen als standaardoplossingen zijn.

Registratievereisten Certificering:

De Adviseur Beleggen Maatwerk Retail die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbare register. 

Kandidaat-Certificering:

De Adviseur Beleggen Maatwerk Retail die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde.  Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbare register. 

Registratievereisten

Algemene toelatingseisen
  • Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
  • Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
  • Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;
  • Na inschrijving in het DSI-register: het op peil houden van de vakbekwaamheid door middel van een periodieke, door DSI verplicht gestelde toets.
Integriteit

Het DSI-Integriteitsprogramma Adviseren Retail dient met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

  • E-learning Retail van het Nederlands Compliance Instituut;
  • Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant retail) van Nyenrode.
Kennis
  • DSI ESMA Retail kennisexamen Adviseren Maatwerk. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV. Voor een beeld van de examenvragen die u kunt verwachten, klik hier.

Of

  • ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk Retail. Dit examen wordt afgenomen door Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD).

Let op! Informeer bij uw werkgever of er sprake is van collectieve inschrijving voordat u zich individueel inschrijft.

Vaardigheden

NIBE-SVV vaardighedenexamen Retail Adviseren. Voor een beeld van de examenvragen die u kunt verwachten, klik hier.

Let op! Informeer bij uw werkgever of er sprake is van collectieve inschrijving voordat u zich individueel inschrijft.

Ervaringsvereisten
  • De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op full-time basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.