DSI Informeren Beleggen Retail

Functieomschrijving

De Informatieverstrekker Beleggen Retail geeft niet-professionele beleggers informatie over beleggingsoplossingen.

Registratievereisten Certificering:

De Informatieverstrekker Beleggen Retail die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbare register. 

Kandidaat Certificering:

De Informatieverstrekker Beleggen Retail die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde.  Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbare register. 

Registratievereisten

Algemene toelatingseisen
 • Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
 • Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
 • Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
 • Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;
 • Na inschrijving in het DSI register: Het op peil houden van de vakbekwaamheid door middel van een Periodiek door DSI verplicht gestelde toets.
Integriteit

Het DSI-Integriteitsprogramma Informeren Retail dient met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit:

 • E-learning Retail van het Nederlands Compliance Instituut.
Kennis
 • DSI ESMA Retail kennisexamen Informeren. Dit examen wordt afgenomen door NIBE-SVV. Voor een beeld van de examenvragen die u kunt verwachten, klik hier.

Of

 • ESMA Kennisexamen Informeren Beleggen Retail. Dit examen wordt afgenomen door Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD).

Let op! Informeer bij uw werkgever of er sprake is van collectieve inschrijving voordat u zich individueel inschrijft.

Vaardigheden
 • NIBE-SVV vaardighedenexamen Retail Informeren. Voor een beeld van de examenvragen die u kunt verwachten, klik hier.

Let op! Informeer bij uw werkgever of er sprake is van collectieve inschrijving voordat u zich individueel inschrijft.

Ervaringsvereisten

De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op full-time basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

Let op! Overgangsregeling examens/opleidingen

DSI hanteert een overgangsregeling voor de onderstaande voorheen geaccrediteerde examens. Bij certificeringsaanvragen die bij DSI zijn ingediend voor 1 april 2018 worden deze voorheen geaccrediteerde examens meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Na 1 april 2018 is het niet meer mogelijk om op grond van voorheen geaccrediteerde examens toe te treden tot de registers.

Kennis
 • Examen DSI Beleggingsadviseur (diploma niet ouder dan 1 september 2014). Het examen werd tot 1 februari 2018 aangeboden door NIBE-SVV.

Of

 • Post HBO Leergang Vermogensplanner van Dukers & Baelemans.
Vaardigheden
 • Vaardighedentoets DSI Beleggingsadviseur, Vermogensbeheerder of Financieel Adviseur.  Het examen werd tot 1 februari 2018 aangeboden door NIBE-SVV.

Of

 • Post HBO Leergang Vermogensplanner van Dukers & Baelemans.
Integriteit
 • De DSI Integriteitsmodule. Dit examen werd tot 1 februari 2018 aangeboden door NIBE-SVV.