De DSI registers

Professionals kunnen zich bij DSI per functiegroep certificeren door middel van registratie. DSI kent het Basisregister Integriteit en 13 functiegroepen. Wie zich certificeert wordt opgenomen in het openbare DSI Register. Hier kunt u een register opzoeken dat op uw functie van toepassing is en leest u de kennis- en opleidingsvereisten.

Onze registers

 • Basisregister Integriteit

  DSI bevordert een integere en deskundige financiële sector. De basis voor vertrouwen is getoonde integriteit. Het Basisregister Integriteit voorziet in toetsing middels integriteitmodules, die alle DSI-geregistreerden geacht worden af te leggen. 

 • DSI (Senior) Vermogensbeheerder

  De vermogensbeheerder werft beheerrelaties en draagt zorg voor optimale beleggingsresultaten binnen de risicograad die relaties binnen de beheerovereenkomst in samenspraak met hem of haar vaststellen. 

 • DSI (Senior) Beleggingsanalist

  De beleggingsanalist stelt prognoses op aangaande marktontwikkelingen en koopwaardigheid van effecten.

 • DSI (Senior) Effectenhandelaar

  De effectenhandelaar voert orders uit van effecten, opties en futures en/of verhandelt deze voor rekening en risico van de financiële organisatie.

 • DSI (Senior) Beleggingsadviseur

  De beleggingsadviseur werft relaties, peilt hun behoeften en persoonlijke omstandigheden en adviseert hen, binnen een in samenspraak bepaalde risicograad, over inrichting en onderhoud van een beleggingsportefeuille en neemt daarbij de tegenover cliënten te nemen zorgplicht in acht. 

 • DSI Treasury Handelaar

  Klik op 'lees meer'om de vereisten voor DSI Treasury Handelaar te lezen.

 • DSI Treasury Adviseur

  De treasury adviseur werft relaties, peilt hun behoeften en omstandigheden en adviseert hen over het afdekken van de financiële risico’s en neemt daarbij de jegens cliënten te nemen zorgplicht in acht.

 • DSI Financieel Adviseur

  Doel van de functie: de DSI Financieel Adviseur adviseert cliënten over beleggingsaspecten van diverse bank- en verzekeringsproducten. Hij werft nieuwe klanten en onderhoudt bestaande relaties.

 • DSI Compliance Professional

  Doel van de functie: de compliance professional assisteert het management van de financiële onderneming in het managen van de compliance risico’s van de financiële onderneming. Onder compliance risico wordt hier verstaan: het risico van wettelijke of regulatieve sancties en van materieel, financieel of reputatieverlies dat een onder toezicht staande financiële onderneming kan lopen als gevolg van het onvermogen om gedragsregels na te leven die van toepassing zijn op haar activiteiten. 

 • DSI Vermogensplanner

  De DSI Vermogensplanner adviseert cliënten op een integrale manier waarbij financiële planning en vermogens- dan wel beleggingsadvies bij elkaar komen. 

DSI's Wft-registers

Op dit overzicht zag u tot voor kort ook onze Wft-registers. Per 23 oktober 2017 is het niet meer mogelijk voor één van deze registers een certificering aan te vragen. Professionals met een DSI Wft-registratie gaan per januari 2018 over naar ons Register Integriteit. Voor een overzicht van onze nieuwe registerstructuur, klik hier.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.