De DSI registers

Professionals kunnen zich bij DSI per functiegroep certificeren door middel van registratie. DSI kent het Basisregister Integriteit en 13 functiegroepen. Wie zich certificeert wordt opgenomen in het openbare DSI Register. Hier kunt u een register opzoeken dat op uw functie van toepassing is en leest u de kennis- en opleidingsvereisten.

Onze registers

 • Basisregister Integriteit

  DSI bevordert een integere en deskundige financiële sector. De basis voor vertrouwen is getoonde integriteit. Het Basisregister Integriteit voorziet in toetsing middels integriteitmodules, die alle DSI-geregistreerden geacht worden af te leggen. 

 • DSI (Senior) Vermogensbeheerder

  De vermogensbeheerder werft beheerrelaties en draagt zorg voor optimale beleggingsresultaten binnen de risicograad die relaties binnen de beheerovereenkomst in samenspraak met hem of haar vaststellen. 

 • DSI (Senior) Beleggingsanalist

  De beleggingsanalist stelt prognoses op aangaande marktontwikkelingen en koopwaardigheid van effecten.

 • DSI (Senior) Effectenhandelaar

  De effectenhandelaar voert orders uit van effecten, opties en futures en/of verhandelt deze voor rekening en risico van de financiële organisatie.

 • DSI (Senior) Beleggingsadviseur

  De beleggingsadviseur werft relaties, peilt hun behoeften en persoonlijke omstandigheden en adviseert hen, binnen een in samenspraak bepaalde risicograad, over inrichting en onderhoud van een beleggingsportefeuille en neemt daarbij de tegenover cliënten te nemen zorgplicht in acht. 

 • DSI Treasury Handelaar

  Klik op 'lees meer'om de vereisten voor DSI Treasury Handelaar te lezen.

 • DSI Treasury Adviseur

  De treasury adviseur werft relaties, peilt hun behoeften en omstandigheden en adviseert hen over het afdekken van de financiële risico’s en neemt daarbij de jegens cliënten te nemen zorgplicht in acht.

 • DSI Financieel Adviseur

  Doel van de functie: de DSI Financieel Adviseur adviseert cliënten over beleggingsaspecten van diverse bank- en verzekeringsproducten. Hij werft nieuwe klanten en onderhoudt bestaande relaties.

 • DSI Compliance Professional

  Doel van de functie: de compliance professional assisteert het management van de financiële onderneming in het managen van de compliance risico’s van de financiële onderneming. Onder compliance risico wordt hier verstaan: het risico van wettelijke of regulatieve sancties en van materieel, financieel of reputatieverlies dat een onder toezicht staande financiële onderneming kan lopen als gevolg van het onvermogen om gedragsregels na te leven die van toepassing zijn op haar activiteiten. 

 • DSI Adviseur Hypothecair Krediet (Wft)

  Een Adviseur hypothecair krediet adviseert, bemiddelt en/of verricht beheersdaden met betrekking tot hypothecaire kredieten. 

 • DSI Adviseur Consumptief Krediet (Wft)

  De Adviseur Consumptief krediet adviseert consumenten over financieringen met een consumptief bestedingsdoel, zowel bij het afsluiten als tijdens de looptijd van de financiering, inclusief aanvullende betalingsbeschermers.

 • DSI Adviseur Schadeverzekeringen particulier (Wft)

  De Adviseur schadeverzekering particulier adviseert over particuliere schaderisico’s, kan bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen en is verder in staat het advies actueel te houden, de verzekeringen te beheren en de schadebehandeling te begeleiden.

 • DSI Adviseur Schadeverzekeringen zakelijk (Wft)

  De Adviseur Schadeverzekering zakelijk adviseert over zakelijke schaderisico’s, kan bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen en is verder in staat het advies actueel te houden, de verzekeringen te beheren en de schadebehandeling te begeleiden.

 • DSI Adviseur Vermogen (Wft)

  Een Adviseur vermogen kan natuurlijke personen (de particulier, zelfstandig ondernemer en werknemer) bemiddelen in en/of adviseren over vorming, beheer en afbouw van vermogen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin, over voorzieningen die de bestemming hebben voor de oude dag (derde pijler), voor specifieke toekomstige uitgaven of voor vrij te besteden vermogen.

 • DSI Vermogensplanner

  De DSI Vermogensplanner adviseert cliënten op een integrale manier waarbij financiële planning en vermogens- dan wel beleggingsadvies bij elkaar komen. 

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.