Eindtermen DSI

Op deze pagina kunt u de eindtermen behorende bij de DSI-ESMA-registers downloaden. De eindtermen, of normen, heeft DSI opgesteld in het kader van het convenant met de Autoriteit Financiële Markten in het kader van de verplichte ESMA-Richtsnoeren, die sinds 3 januari 2018 van kracht zijn in heel Europa.

De DSI Accreditatiecommissie accrediteert examens van zowel DSI als derden aan de hand van de eindtermen

Wij kunnen u adviseren hoe uw medewerkers voldoen aan de ESMA-Richtsnoeren. De DSI Accreditatiecommissie accrediteert opleidingen en examens van zowel DSI als derden aan de hand van de eindtermen. 

Domein: Vaardigheden (Retail)
Domein: Integriteit (Retail)

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.