Logogebruik

Wie bij DSI gecertificeerd is, mag het DSI-logo gebruiken. Zo geeft u aan de buitenwereld aan dat u bij DSI gecertificeerd bent. Aan dit logogebruik zijn wel voorwaarden verbonden. Leest u verder voor de algemene voorwaarden en gebruik op social media als Twitter en LinkedIn.

Vertel de wereld waarvoor u gecertificeerd bent

Indien u bij DSI gecertificeerd bent, dient u het register waarin u opgenomen bent te vermelden. Zo maakt u aan (potentiële) klanten, prospects en toezichthouders duidelijk waarvoor u gecertificeerd bent.

Om het nieuwe logo en de gebruiksvoorwaarden op te vragen stuurt u een e-mail naar info@dsi.nl o.v.v. uw DSI-registratienummer.

Algemene voorwaarden en gebruik DSI-logo

 • Gebruiksregels passieve registratie

  Ook een passieve registratie wordt vermeld in het openbaar register. Zelf mag u de passieve certificering slechts in enkele gevallen noemen. Uw DSI certificering mag u niet voeren in uitingen naar klanten, zoals op uw visitekaartje als deze passief is. U zou hiermee de suggestie kunnen wekken dat u een actieve certificering heeft. U kunt de DSI certificering wel noemen in uw LinkedIn profiel of op uw CV. U dient er dan bij te vermelden dat het om een passieve certificering gaat.

 • Wanneer u het DSI-logo mag voeren

  Gebruik DSI-logo

  Voert u werkzaamheden uit voor een onderneming die bij DSI is aangesloten, maar is er geen sprake van een dienstverband of gezagsrelatie? In dat geval - u bent bijvoorbeeld ZZP'er - mag u uw DSI-registratie uitsluitend voeren in relatie tot de werkzaamheden die u voor de betreffende onderneming uitvoert (en dus niet in relatie tot andere opdrachtgevers).

  Hieronder vindt u de precieze naamomschrijvingen van de DSI-registers. U mag het register waarop uw actieve registratie van toepassing is voeren. Omwille van transparantie in de markt dient u de naam van het register precies zoals hieronder vermeld te voeren:

  • DSI Register Integriteit
  • DSI Treasury Handelaar
  • DSI Treasury Adviseur
  • DSI Effectenhandelaar
  • DSI Senior Effectenhandelaar
  • DSI Beleggingsadviseur
  • DSI Senior Beleggingsadviseur
  • DSI Vermogensbeheerder
  • DSI Senior Vermogensbeheerder
  • DSI Beleggingsanalist
  • DSI Senior Beleggingsanalist
  • DSI Financieel Adviseur
  • DSI Compliance Professional
  • DSI Adviseur Hypothecair krediet
  • DSI Adviseur Consumptief krediet
  • DSI Adviseur Schadeverzekering particulier
  • DSI Adviseur Schadeverzekering zakelijk
  • DSI Adviseur Vermogen
 • Hoe het DSI-logo te gebruiken

  In toenemende mate willen deelnemende ondernemingen het DSI-logo inzetten bij de promotie van financiële diensten of producten. DSI juicht deze ontwikkeling toe, maar wil wel dat haar logo rechtmatig wordt gebruikt. Onrechtmatig gebruik doet afbreuk aan de DSI-registratie.

  Let op: aan het gebruik van het DSI-logo is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:

  • Het is voor niet-DSI-deelnemers of niet-DSI-geregistreerden verboden om het DSI-logo te gebruiken op een wijze die een actieve deelname aan of registratie bij DSI suggereert;
  • Een DSI-deelnemer mag het logo alleen gebruiken indien de medewerkers op integriteitgevoelige functies, of ten minste de medewerkers met klantcontact en hun leidinggevenden, actief bij DSI geregistreerd zijn;
  • Uit de wijze waarop het logo door een DSI-deelnemer wordt gebruikt, dient duidelijk te blijken dat het logo verwijst naar bij DSI geregistreerd personeel;
  • Het DSI-logo mag alleen worden gebruikt om DSI of producten of diensten van DSI aan te duiden;
  • Het DSI-logo mag niet worden gebruikt op een manier die suggereert dat DSI het bedrijf, producten of faciliteiten van een derde sponsort, goedkeurt of aanbeveelt indien dit niet het geval is;
  • Het DSI-logo mag niet worden gebruikt op een manier waardoor een negatief beeld wordt gegeven van DSI of haar producten of diensten.
 • Gebruik op social media - Twitter

  DSI moedigt het gebruik van het logo op social media toe. Ook hier zijn echter voorwaarden aan verbonden.

  U mag het DSI-logo voeren op uw Twitter-account, mits u zich houdt aan de hierboven gestelde algemene voorwaarden. Uitsluitend DSI-gecertificeerden met een actieve registratie mogen in het Twitter-profiel hun certificering vermelden. Het is ook toegestaan het logo van DSI in de vorm van een bijvoorbeeld Twibbon te voeren op uw Twitter-avatar mits de avatar-beeltenis uzelf, dus u als persoon weergeeft.

  Voorwaarden gebruik: 

  • U mag de DSI-naam niet gebruiken in uw Twitternaam (zoals bijvoorbeeld @janjanssenDSI of @karindegroot_DSI);
  • Het DSI-logo mag alleen worden vermeld als uw profiel ook uw voor- en achternaam draagt;
  • Het DSI-logo en/of vermelding van uw registratie mag niet gebruikt worden in combinatie met bedrijfsnamen, rechtspersonen, of anonieme of fictieve personen.
 • Gebruik op social media - Linkedin

  DSI moedigt het gebruik van het logo op social media toe. Ook hier zijn echter voorwaarden aan verbonden.

  U mag het DSI-logo voeren op uw LinkedIn-profiel, mits u zich houdt aan algemene voorwaarden. Vermelding van uw actieve DSI-registratie mag uitsluitend in de Certificaten-sectie van uw LinkedIn-profiel.

  Let op: u mag uw DSI-registratie niet voeren in de Ervaring / Experience-sectie van uw profiel. Dit zou suggereren dat u bij DSI werkt of gewerkt heeft. Hieronder leest u hoe u uw DSI-certificering toevoegt aan uw LinkedIn-profiel.

  Log in op uw LinkedIn-account en klik op ‘Edit profile’ / 'Profiel Bewerken'. Scroll in uw profiel naar beneden tot u ‘Add certificate’ / Diploma's/ Certificaten' tegen komt. Klik daarop en er verschijnt een menu.

  Heeft u nog nooit een certificaat toegevoegd? Dan is dat blokje nog niet actief op uw profiel. Direct onder het grote blok bovenaan, met daarin uw naam en foto, staat de zin 'Add a section to your profile' / 'Voeg een onderdeel toe aan profiel', met enkele gesuggereerde blokjes. Daaronder staat 'View more / Meer weergeven'. Klik daarop, en u ziet het blokje 'Certificates' / 'Diploma's/Certificaten' staan. Klik daarop, en u kunt het blokje invullen zoals hieronder aangegeven en het wordt toegevoegd.

  Bij 'Certification Name' / 'Naam Diploma/Certificaat' voert u de naam in van het DSI-register waarin u opgenomen bent.

  Niet meer helder op het netvlies in welk register u ook weer zit? U kunt uzelf hier - https://www.mijndsi.nl/link/register/ - opzoeken in ons register. Let op: het moet gaan om een actieve registratie.

  Bij 'Certification Authority' / 'Instelling die het certificaat/diploma verleent' vult u DSI in. Er verschijnt automatisch een lijstje met gesuggereerde namen van organisaties. Selecteer de juiste DSI (zie het logootje). Voer in het balkje 'License Number' / 'Licentienummer' uw unieke DSI- registratienummer in, en bij 'Dates' / 'Datums' de datum dat u uw certificering verkreeg. Klik op Save / Opslaan en u bent klaar.

 • Gebruik op social media - Facebook

  DSI moedigt het gebruik van het logo op social media toe. Ook hier zijn echter voorwaarden aan verbonden.

  U mag het DSI-logo voeren op uw Facebook-pagina, mits u zich houdt aan de hierboven gestelde Algemene voorwaarden. Uitsluitend DSI-gecertificeerden met een actieve registratie mogen hun certificering vermelden. Het is ook toegestaan het logo van DSI te gebruiken in combinatie met uw Facebook profielfoto, mits deze beeltenis uzelf, dus u als persoon weergeeft.

  Voorwaarden Facebook-gebruik:

  • U mag de DSI-naam niet gebruiken in uw Facebook profielnaam (zoals Jan Janssen DSI of Karin de Groot DSI);
  • U mag uw DSI-certificering alleen vermelden indien uw Facebook-pagina uw eigen voor- en achternaam weergeeft;
  • Het DSI-logo en/of vermelding van uw registratie mag niet gebruikt worden in combinatie met bedrijfsnamen, rechtspersonen, of anonieme of fictieve personen.
 • Beschermd beeldmerk

  Het DSI-logo is een gedeponeerd beeldmerk, dat in Nederland en daarbuiten is geregistreerd. Het is wettelijk beschermd en mag uitsluitend met toestemming van DSI worden vermeld. Voor het gebruik door derden is vooraf schriftelijke toestemming nodig. Bij gebruik zonder toestemming van DSI of foutieve toepassing van het logo kunnen juridische stappen worden ondernomen. Aan het gebruik van het DSI-logo kunnen geen rechten worden ontleend.

  Als toestemming is verleend, moeten ontwerpen (formaat, kleurstelling, etc.) waarin het logo is opgenomen, vóór de productie aan DSI ter goedkeuring worden voorgelegd. De goedkeuring wordt altijd schriftelijk bevestigd.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.