Periodieke Toets DSI Beleggingsadviseur, Vermogensbeheerder en Financieel Adviseur cyclus 2013 / 2014

De Periodieke Toets voor beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders en financieel adviseurs is in 2013 op verzoek van de sector inhoudelijk verbreed en verzwaard om te blijven voldoen aan de huidige adviesnormen. Inmiddels is de termijn voor deelname aan het toetsprogramma verstreken. 

Toetsonderdelen & deadlines

De Periodieke Toets bestond uit drie onderdelen: Integriteit, Kennis en Vaardigheden. Per deeltoets waren er 3 pogingen mogelijk om de toetsen te behalen. Na afloop van de toetsperiode is nog een laatste herstelpoging aangeboden.

Integriteit
Het behalen van de Integriteittoets was een voorwaarde voor het behoud van de registratie.

Als u op 31 oktober 2015 niet geslaagd was voor de deeltoets Integriteit, dan heeft DSI uw registratie beëindigd, ongeacht of de Kennis- en/of Vaardighedentoets behaald was. 

Kennis en Vaardigheden
DSI-gecertificeerden hadden tot en met 31 maart 2016 de tijd om de toetsonderdelen Kennis en Vaardigheden met goed gevolg af te leggen. Gecertificeerden die niet geslaagd zijn voor de deeltoets Kennis en/of Vaardigheden, maar wel voor de deeltoets Integriteit, hebben hun registratie vooralsnog behouden.

Met deze regeling is rekening gehouden met de inspanningen die wellicht geleverd zijn om aan het vernieuwde en verzwaarde toetsprogramma te voldoen. Van het niet behalen van deze deeltoets(en)  is in ons openbare register een aantekening gemaakt.

Het behoud van de registratie met aantekening geldt tot uiterlijk de eerstvolgende Periodieke Toets-cyclus van DSI of zoveel eerder als de overheid aanvullende eisen stelt op het gebied van vakbekwaamheid.

Voor het DSI Periodieke Toets-reglement, klik hier.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.