Periodieke Toets DSI (Senior) Effectenhandelaar 2017

DSI organiseert de Periodieke Toets voor DSI-gecertificeerde (senior) Effectenhandelaar 2017. De opzet van de toets is vernieuwd. Op deze pagina leest u wat er van deelnemers verwacht wordt en vindt u de laatste nieuwsupdates rondom de toets.

Toetsonderdelen

De nadruk ligt op de vaktechnische ontwikkeling van de beroepsgroep, ontwikkelingen op het gebied van voorwetenschap en marktmisbruik, en integriteit en professioneel gedrag.

Deelnemers volgen een masterclass op locatie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voorafgaand aan de masterclass krijgen zij een digitale reader. Aan het slot volgt een examen bestaande uit zeven meerkeuzevragen en drie open vragen.

Nieuwe opzet
Om beter aan te sluiten op actuele ontwikkelingen en de behoeften van de sector heeft de periodieke toets 2017 een nieuwe opzet.

De toets is tot stand gekomen in samenwerking met de DSI Functiecommissie (bestaande uit professionals die zelf in het vak werkzaam zijn) en wordt verzorgd door VBA beleggingsprofessionals in samenwerking met de Vrije Universiteit.

Waarom een Periodieke Toets?
Bij DSI gecertificeerde professionals zijn verplicht om deel te nemen aan de Periodieke Toets om hun certificering als (senior) effectenhandelaar te behouden.

  • De geregistreerde dient  op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen binnen zijn vakgebied 
  • De geregistreerde dient bewust te blijven van mogelijke integriteitdilemma’s waarmee zij als effectenhandelaar in zijn dagelijkse werk geconfronteerd kan worden 
  • De geregistreerde toont objectief aan dat hij  voldoet aan de huidige kwaliteitseisen die aan een DSI effectenhandelaar gesteld worden
  • De geregistreerde behoudt zijn registratie in het openbare DSI-register op dsi.nl.

Het examenreglement van VU en VBA voor de PT Effectenhandelaar vindt u hier.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.