Accreditatie

DSI gaat opleidingsinstituten accrediteren in het kader van het Permanent Vakbekwaam-programma. Op deze pagina vindt u informatie over hoe het accreditatieproces in zijn werk gaat. Ook kunt u hier de benodigde formulieren en informatie downloaden.

DSI heeft voor gecertificeerde beleggingsprofessionals een nieuwe methode ontwikkeld waarmee kennis en vaardigheden via een jaarlijks programma geactualiseerd kunnen worden. Vanaf 2020 kunnen zij daardoor aantoonbaar permanent vakbekwaam blijven. Dit is voor velen van hen een wettelijke eis en daardoor ook een voorwaarde voor DSI-certificering. DSI faciliteert hiermee ook de werkgevers om aan de Europese wetgeving op het gebied van vakbekwaamheid van beleggingsprofessionals te kunnen voldoen (de ESMA-Richtsnoeren).

Via geaccrediteerde programma’s kan door werkgevers en gecertificeerden een keuze worden gemaakt uit het aanbod dat vanaf 2020 beschikbaar komt. Deze systematiek komt in plaats van de periodieke toets die voorheen eens in de drie jaar werd afgenomen.

DSI bewaakt de kwaliteit
DSI bewaakt de kwaliteit en de inhoud van de programma’s door de onderwerpen van de programma’s jaarlijks vast te stellen. Deze onderwerpen worden samengesteld door de diverse DSI-adviescommissies. Deze commissies bestaan uit vakspecialisten die in de sector werkzaam zijn. Naar verwachting worden na de zomer als eerste de thema’s behorende bij de DSI/ESMA-registers gepubliceerd op dsi.nl. Wij stellen u hiervan te zijner tijd op de hoogte.

De onafhankelijke DSI Accreditatiecommissie accrediteert opleidingsinstituten die aan de voorwaarden voldoen. Ook interne trajecten die werkgevers hiervoor hebben ontwikkeld en voldoen aan de accreditatievoorwaarden, kunnen hiervoor in aanmerking komen. De DSI Accreditatiecommissie zal periodiek audits uit laten voeren om de kwaliteit  te borgen.

Opleiders worden van harte uitgenodigd om programma’s ter accreditatie aan te bieden bij DSI. Een overzicht van geaccrediteerde aanbieders vindt u hier.

Hieronder vindt u de nodige documentatie.