Voor werkgevers

Bij stichting DSI kunt u als werkgever uw medewerkers laten certificeren. Door hen te laten registreren weten u en uw (potentiële) cliënten dat zij geholpen worden door professionals die op de hoogte zijn van de meest actuele integriteitsdilemma's en de laatste ontwikkelingen op de gebieden kennis en vakbekwaamheid.

Ook verzekert u zich ervan dat uw medewerkers voldoen aan de verplichte ESMA-richtsnoeren.

Waarom aansluiten bij DSI?

De norm

 • DSI-certificering is  sinds 1999 dé norm in de beleggingssector
 • Honderden financiële ondernemingen  zijn aangesloten bij DSI en stellen DSI-certificering verplicht voor beleggingsprofessionals
 • DSI-certificering is onderdeel van een convenant met toezichthouder AFM en borgt dat gecertificeerden ESMA-proof zijn

Relevant

 • Uw organisatie geeft hiermee invulling aan het wettelijk vereiste om een integere bedrijfsvoering (op medewerkersniveau) te borgen
 • U creëert bewustzijn en eigen verantwoordelijkheidsbesef in alle lagen van uw onderneming
 • Uw organisatie maakt serieus werk van zelfregulering

Onderscheidend

 • DSI-certificering toont de deskundigheid en de integriteit van medewerkers aan
 • DSI-gecertificeerden zijn gescreend, gecommiteerd aan de DSI-gedragscode en ondersteund door tuchtrecht
 • U maakt zichtbaar dat uw organisatie integriteit en vakbekwaamheid serieus neemt; naar klanten, prospects en toezichthouders

Betrokken

 • DSI is opgericht door de sector zelf om de integriteit en deskundigheid te bevorderen. DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering
 • Professionals uit de sector zelf adviseren over de voorwaarden voor DSI-certificering
 • DSI bewaakt dat professionals voldoen aan de actuele eisen die de sector stelt

Ja, ik wil mijn medewerkers certificeren

Welke voordelen biedt een DSI-certificering?

Een bij DSI gecertificeerde  professional:

 • Is ESMA-proof
 • Is gescreend
 • Is getraind in het herkennen van en omgaan met integriteitsdilemma’s
 • Is aantoonbaar deskundig
 • Is verplicht zich regelmatig te laten toetsen (Periodieke Toets)
 • Leeft de Gedragscode na
 • Valt onder het tuchtrecht

Eerst aanmelden als deelnemer

Alleen medewerkers van bij DSI aangesloten organisaties kunnen zich certificeren. Het is dus van belang dat u zich eerst aanmeldt als deelnemer. Daarna kunnen uw medewerkers een registratie aanvragen. Aanmelden als ESMA-deelnemer doet u hier.

De DSI certificeringen

DSI telt 13 registers waarvoor uw medewerkers zich kunnen certificeren. Kijk op de DSI Registers-pagina voor een overzicht. Op de Tarieven-pagina vindt u de tarieven.

Vertel de wereld over uw DSI-deelname

Als u DSI-gecertificeerde professionals in dienst heeft, kunt u dit in uw bedrijfsuitingen (website, visitekaartje, et cetera) vermelden. Zo weten uw (potentiële) cliënten, prospects en toezichthouders dat u integriteit en deskundigheid in de financiële sector hoog in het vaandel heeft en dat uw medewerkers voldoen aan de verplichte Europese ESMA-eisen.

Veelgestelde vragen

 • Is een DSI-certificering verplicht?

  DSI is op initiatief van de sector opgericht om invulling te geven aan zelfregulering. Het is niet wettelijk verplicht om bij DSI aangesloten of gecertificeerd te zijn. Wél is het een wettelijke verplichting voor financiële ondernemingen om een integere bedrijfsvoering  te borgen. Daar helpt DSI bij, door de deskundigheid en integriteit van financieel professionals te bevorderen en te bewaken. DSI heeft een convenant met de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Veel financieel ondernemingen stellen een DSI-registratie verplicht voor hun beleggingsspecialisten.

 • Wat is de meerwaarde van deelname en registratie bij DSI voor mijn bedrijf?

  U toont klanten, prospects en de toezichthouder hiermee  objectief aan dat uw organisatie de integriteit en vakbekwaamheid van medewerkers hoog in het vaandel heeft staan. Bovendien geeft u op deze wijze mede invulling aan de wettelijke eis om een integere  bedrijfsvoering te borgen.

 • Waarin onderscheidt DSI zich ten opzichte van soortgelijke instanties?

  DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering. De aanpak van DSI kenmerkt zich door een systeem dat de integriteit en deskundigheid van financieel professionals enerzijds bevordert en aantoonbaar maakt en dat anderzijds ook ingrijpt als daar noodzaak  toe is.

  Iedere professional die DSI-gecertificeerd is is uitvoerig gescreend, beschikt  over relevante opleidingen en werkervaring,  heeft trainingen doorlopen om  goed met integriteitdilemma’s om te kunnen gaan en wordt periodiek getoetst op het gebied van integriteit en vakbekwaamheid. Bovendien committeren gecertificeerden zich aan de DSI-gedragscode. Wordt deze overtreden, dan is tuchtrecht van toepassing. Dit ‘gesloten systeem’ maakt dat consumenten, werkgevers en toezichthouders erop kunnen vertrouwen dat gecertificeerden aan de meest recente eisen voldoen die de sector stelt.

 • Hoe wordt toezicht gehouden op een integere bedrijfsvoering door DSI zelf?

  De procedures van DSI zijn vastgelegd in de AO/IB (administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen) Een accountant houdt toezicht op de naleving door DSI van deze procedures en stelt de rapportage hierover ter beschikking aan zowel het bestuur als de AFM (in het kader van het convenant tussen DSI en de AFM).

 • We zijn gefuseerd of overgenomen door een andere organisatie of opgesplitst. Hoe geef ik dit door?

  Bij een fusie of een overname dient een kopie van de notarisakte naar DSI gestuurd te worden.  Vervolgens kunnen uw medewerkers die bij DSI gecertificeerd zijn worden ingeschreven onder de naam van de andere organisatie, mits deze aangesloten is bij DSI.

 • Een medewerker besteedt niet meer voldoende van zijn werktijd aan de bij het register behorende werkzaamheden, of is van functie veranderd. Hoe geef ik dit door?

  Een gecertificeerde medewerker kan zijn/haar registratie passief behouden, wanneer hij/zij:

  • tijdelijk niet werkzaam is bij een bij DSI deelnemende financiële onderneming;
  • werkt bij een deelnemende onderneming maar een functie bekleedt waarvoor DSI geen registratie voert;
  • onvoldoende van zijn/haar werktijd besteedt aan de bij het register behorende werkzaamheden (conform het per register vastgestelde percentage);
  • of werkt/gaat werken in het buitenland (al dan niet bij een deelnemende onderneming).

  Als de medewerker te zijner tijd weer in de registers wil worden opgenomen kan deze zijn/haar registratie onder bepaalde voorwaarden weer laten activeren.

  Dit kunt u schriftelijk per brief of e-mail (info@dsi.nl) aan DSI doorgeven onder vermelding van de naam van de desbetreffende medewerker, geboortedatum en registratienummer. U dient tevens aan te geven vanaf welke datum de wijziging is ingegaan

 • Mijn medewerkers zijn niet in dienst als werknemers. Kunnen zij zich wel certificeren?

  Zij kunnen zich certificeren als ZZP'er, als uitzendkracht of gedetacheerde, als franchisenemer of als medewerker als uw instelling is aangesloten op de AFM-vergunning van een DSI-deelnemer.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.