Register Integriteit

Registratievereisten
Registratievereisten Certificering:

De persoon die werkzaam is in een integriteitsgevoelige functie die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbare register. 

Kandidaat-Certificering:

De persoon die werkzaam is in een integriteitsgevoelige functie die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde.  Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbare register

Algemene toelatingseisen:

  • Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
  • Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
  • Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;
  • Na inschrijving in het DSI register: Het op peil houden van de vakbekwaamheid door middel van een Periodiek door DSI verplicht gestelde toets

Opleidingsvereisten:

Voorts dient het DSI-Integriteitsprogramma Algemeen met goed gevolg te zijn afgelegd:

  • E-learning Algemeen van het Nederlands Compliance Instituut.